Funkcja: trener, coach, konsultant.

Ekspert: szkolenia oraz działania rozwojowe z zakresu umiejętności szefowskich oraz umiejętności w obszarze ZZL. Specjalista w zakresie komunikacji, motywowania, spotkań, rozwoju umiejętności pracy z grupą.