Oferujemy sesje indywidualnego coachingu narzędziowego, który może być traktowany jako doskonałe uzupełnienie programów szkoleniowych, ale także jako odrębny, intensywny proces rozwojowy.

Wyróżnikiem tej formy coachingu jest praca na konkretnych sytuacjach, w których znajduje się uczestnik, dzięki czemu podczas sesji nie tylko szukamy rozwiązań rzeczywistych sytuacji, ale także stwarzamy przestrzeń do ich doświadczenia i przećwiczenia. Dla uczestnika oznacza to, że może w bardzo realny sposób przygotować się do ważnej rozmowy lub przećwiczyć newralgiczny dla siebie zestaw umiejętności. Coaching narzędziowy daje więc nie tylko odpowiedzi na pytanie „co zrobić?”, ale też „w jaki konkretnie sposób to zrobić?”.

Pracę coachingową proponujemy w kilku obszarach, m.in.:

  • umiejętności szefowskich
  • umiejętności handlowych
  • umiejętności osobistych

Sprawdź też nasze szkolenia uczące umiejętności prowadzenia coachingu dla szefów i trenerów:

Szczegóły i metodę pracy uzgadniamy indywidualnie z każdym klientem.

Sesje coachingowe prowadzą

Do pobrania

Coaching narzędziowy w pracy szefa (pobierz .pdf)