Coaching narzędziowy jest unikalną metodą pracy z ludźmi i narzędziem, dzięki któremu szef pozwala podwładnym ćwiczyć się w refleksji i rozumieniu, skłania ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań ich konkretnych trudnych sytuacji interpersonalnych (np. w relacjach handlowych), a przede wszystkim pozwala te rozwiązania przećwiczyć. Podczas szkolenia kompleksowo przedstawiamy i ćwiczymy metodologię coachingu narzędziowego, pokazujemy jego zastosowania w pracy szefowskiej, a w zależności od składu grupy szkoleniowej możemy pracować na materii handlowej, szefowskiej, interpersonalnej. Kilka dni to za mało, aby stać się coachem, ale wystarczająco dużo, aby zainspirować się do spojrzenia na rozwój ludzi z innej perspektywy i przećwiczyć kilka najważniejszych umiejętności coacha narzędziowego.

Program jest adresowany do szefów, którzy poszukują sposobów na rozwijanie potencjału swoich ludzi, na uczenie ich odpowiedzialności i samodzielności, na wspieranie w pojawiających się trudnościach bez wyręczania.

Korzyści dla firmy:

 • Wzmocnienie potencjału zespołu kierowniczego, co przekłada się na efektywność działań szefa.
 • Zwiększenie motywacji szefów poprzez zadbanie o ich rozwój zawodowy i wzmocnienie ich w pełnionej roli.
 • Zadbanie o motywację pracowników poprzez wyszkolenie ich przełożonych do kompleksowej pomocy coachingowej.
 • Inspiracja do wdrażania pro-rozwojowych metod zarządzania personelem, kładących nacisk na ciągłe doskonalenie się i samorozwój.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie unikatowej i bardzo przydatnej w pracy z zespołem metody coachingu narzędziowego i możliwość przećwiczenia jej najważniejszych elementów.
 • Wzmocnienie umiejętności kierowania swoim zespołem poprzez prowadzenie sesji coachingowych.
 • Inspirujące doświadczenie zwiększające repertuar skutecznych narzędzi szefowskich.
 • Realny trening umiejętności coachowania podwładnych i czerpania z coachingu do tworzenia samodzielnego i odpowiedzialnego zespołu.
 • Doświadczenie działania coachingu narzędziowego w swoich sytuacjach rozwojowych i możliwość poszukania rozwiązań na własne dylematy i trudności.

Ramowy program szkolenia

 • Rozpoczęcie szkolenia: coaching narzędziowy, jako sprawdzony sposób uczenia podwładnych i wprowadzania wymaganych standardów pracy. Idea coachingu – różne ujęcia, definicja coachingu narzędziowego. Zadania coacha.
 • Logika prowadzenia coaching narzędziowego. Poszczególne etapy sesji coachingowej. Zadania coacha na poszczególnych etapach pracy z podwładnym.
 • Wprowadzenie coachingu w zespole i zawarcie kontraktu z podwładnymi. Ustalanie celów sesji coachingowej. Przygotowanie się do obserwacji lub symulacji.
 • Kategorie coachingowe, czyli przydatne wymiary analizy zachowania podwładnych.
 • Od celów sesji coachingowej do symulacji trudnej sytuacji. Ćwiczenie przygotowania i prowadzenia symulacji coachingowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnych po symulacji/obserwacji. Nabieranie biegłości w udzielaniu informacji zwrotnych.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań. Użyteczne źródła pomysłów rozwojowych. Wybór tematu do pracy i przygotowanie puli pomysłów wspólnie z podwładnym. Trening nowych umiejętności.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych. Video-trening. Trudne sytuacje podczas sesji coachingowej. Praca na doświadczeniu uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzą