Doskonalenie umiejętności trenerskich etap I i II

Projekt dla grupy trenerów wyposaża cały zespół w spójną, kompletną i bardzo skuteczną metodę pracy trenera – coaching narzędziowy. Pozwala ona maksymalizować realne skutki prowadzonych szkoleń, angażować grupę i zwiększa szansę wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój. Szkolenie opiera się na pracy na realnych, osobistych lub zawodowych sytuacjach, co umożliwia bezpośrednie zastosowanie zdobywanych umiejętności w praktyce.

Metodologia coachingu w pracy z grupami pozwala uczestnikowi na wybór umiejętności przeznaczonej do treningu, rzeczywiste przećwiczenie jej w sytuacji zbliżonego realizmu psychologicznego oraz opracowanie własnego algorytmu postępowania. Zwiększa to prawdopodobieństwo stosowania w życiu trenowanych narzędzi.

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego to szkolenie skierowane do działających wewnątrz firmy trenerów z doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Wymaga bowiem biegłości w nawiązywaniu kontaktu z grupą, umiejętności badania potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie z oporem w grupie.

Korzyści dla firmy

 • Zwiększenie efektywności pracy trenerów poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia i przećwiczenie konkretnych umiejętności.
 • Wyposażenie trenerów w spójna i bardzo narzędziową metodologię pracy z grupami.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez zadbanie o ich rozwój.
 • Nabycie umiejętności pracowania na realnych sytuacjach uczestników szkoleń.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie trudnych sytuacji w grupie.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie i przećwiczenie unikatowej metody pracy z grupami w oparciu o realną symulację i trening wybranych umiejętności.
 • Opanowanie prowadzenia realnych symulacji szkoleniowych z wykorzystaniem nagrania i analizy zapisu video.
 • Wzmocnienie umiejętności udzielania konstruktywnych, rozwojowych informacji zwrotnych.
 • Uzyskanie narzędzi pracy pozwalających na bieżąco modyfikować program szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej.
 • Nabycie umiejętności angażowania uczestników do samodzielnego poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji i brania większej odpowiedzialności za zmianę.
 • Poznanie sposobów wykorzystywania i budowania algorytmów rozmów przydatnych w różnych klasach sytuacji szkoleniowych.

Ramowy program szkolenia

 • Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu o minimalizowanie projekcji, budowania kontaktu w oparciu o poziom potrzeb (interesów), a nie stanowisk.
 • Wprowadzenie w metodologię coachingu narzędziowego. Wykład dotyczący teorii coachingu narzędziowego oraz jego adaptacji do pracy szkoleniowej w grupach. Dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami metody. Wymiana doświadczeń.
 • Etapy prowadzenia coachingu narzędziowego w grupach. Zebranie sytuacji – ustawienie symulacji – odegranie, zapis i analiza video – udzielenie informacji zwrotnych – prezentacja/wypracowanie algorytmu – metodyka pracy w małych grupach – podsumowanie procesu. Omówienie kluczowych momentów i możliwych pułapek – dyskusja o metodologii.
 • Ćwiczenie umiejętności precyzyjnego formułowania celów i efektów pracy treningowej. Przygotowanie do prowadzenia symulacji. Praca indywidualna i na forum grupy.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania konstruktywnych i rozwojowych informacji zwrotnych – praca własna oraz skoncentrowana na uczeniu grupy tych umiejętności.
 • Zapoznanie się z kilkoma wybranymi algorytmami postępowania: algorytm asertywnej odmowy, algorytm komunikowania trudnej decyzji, algorytm informacji zwrotnej. Wypracowanie puli alternatywnych algorytmów.
 • Możliwe formy indywidualnej pracy treningowej. Zapoznanie się ze strukturami grupowymi ułatwiającymi trenowanie wybranych umiejętności.
 • Praca własna uczestników zajęć. Doskonalenie się w prowadzeniu fragmentów szkoleń metodą coachingu narzędziowego. Praca pod okiem trenerów. Analiza video własnego warsztatu pracy oraz informacje zwrotne od trenerów i uczestników.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego – zamknięte (pobierz .pdf)