Stosowane przez Grupę Szkoleniową Halibut metody gwarantują zarówno atmosferę pracy, jak i realizację określonych celów szkolenia.