Świadome firmy wiedzą, że szkolenie pracowników jest ważnym elementem budowania kultury organizacji i siły zespołu. Jednak podczas wprowadzania zmian w firmie kluczowym etapem jest doradztwo, rozumiane jako spojrzenie z szerszej perspektywy, konsultacje na rzecz trwałości wartości firmy i utrzymania siły zespołu.

 

Nasze usługi doradcze są właściwym krokiem w dobrze przeprowadzony proces zmian w Państwa firmie. Jesteśmy z naszymi Klientami nie tylko w procesie szkoleniowym, ale przede wszystkim na początku – przy diagnozie realnych problemów i potrzeb. Wówczas stajemy się dla Państwa partnerami i odpowiedzialnymi doradcami.

 

Każdy z projektów doradczych traktujemy jako bardzo indywidualne zadanie oraz osobiste spotkanie z wyjątkową organizacją i wspólnym celem do osiągnięcia. Wymaga ono zaangażowania po obu stronach, dużej elastyczności, wzajemnego zaufania oraz pracy w oparciu o podobne rozumienie procesów i wspólne wartości.

Potrafimy efektywnie:

  • Zaplanować sekwencję działań w procesie wdrażania zmiany.

  • Wesprzeć menedżerów w pracy nad oporem ludzi .

  • Przygotować pracowników na łagodne wprowadzenie zmiany.

  • Wypracować skuteczne i bezpieczne mechanizmy komunikacji zmiany do uczestników.

  • Angażować pracowników w wypracowanie narzędzi i mechanizmów, aby byli oni twórcami, a nie obiektami wprowadzanych rozwiązań.

  • Wypracować i wdrożyć mechanizmy podtrzymujące zmianę po zakończeniu właściwych działań.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych.

Osoba odpowiedzialna

Wojciech Busiel

 

Zapraszamy do lektury wybranego case study z jednego z przeprowadzonych przez nas procesów doradczych.
Doradztwo (pobierz .pdf)