LUDZKA STRONA ZARZĄDZANIA to nie-zwykła konferencja dla menadżerów, liderów oraz osób zainteresowanych budowaniem zespołów i organizacji wzmacniających kulturę wzajemnej współpracy, ludzkiego zaufania i odpowiedzialnej partycypacji. To przestrzeń na rozmowy o sukcesach, dylematach i wyzwaniach liderów w budowaniu samodzielnych, zaangażowanych i odpowiedzialnych zespołów.
Zapraszamy cię do wspólnego spotkania i wzajemnego rozwoju na drodze stawania się coraz bardziej świadomym, mądrym i efektywnym liderem, już 5-6 października w Ośrodku Olandia koło Gniezna.
Więcej informacji na www.ludzkastronazarzadzania.pl