Dbając o indywidualność naszych klientów oraz różnorodność potrzeb i celów proponujemy Państwu kilka form współpracy: Kompleksowe Programy Rozwojowe, Szkolenia Tematyczne, Pracę Indywidualną oraz Dedykowane Usługi Doradcze. Po konsultacjach wspólnie wybierzemy tę, która jest dla Państwa najlepsza.

Cykle szkoleniowe dedykujemy dla wybranej grupy odbiorców. Każdy program zaprojektowaliśmy tak, aby maksymalnie wspierać rozwój pracowników i wprowadzać konkretną zmianę na poziomie postaw, umiejętności i kultury pracy. Każdy program rozwojowy to rozłożony w czasie, sensownie zaplanowany, uwzględniający różnorodne metody uczenia, proces rozwoju.

  • Zadania przed szkoleniem – przygotowująca do warsztatów praca indywidualna.
  • Warsztaty i szkolenia – rozłożone w czasie, sensownie zaplanowane szkolenia pozwalające na stopniowy przyrost wiedzy i trening umiejętności.
  • Coachingi i praca indywidualna –międzyszkoleniowe, indywidualne treningi umiejętności dla każdego uczestnika.
  • Zadania wdrożeniowe – wymagające zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
  • Warsztat dyplomowy –sprawdzenie poziomu wiedzy i wybranych umiejętności.
  • Użyteczne materiały szkoleniowe – w formie pisemnej i audiowizualnej podsumowujące najważniejsze treści poruszane na szkoleniach.
  • Merytoryczna opieka trenerska i konsultacyjna dla uczestników i organizacji przez cały czas trwania projektu.

Wierzymy, że kompleksowe podejście przynosi wymierne efekty. Rozłożony w czasie proces pozwala pracować bardziej gruntownie wpływając także na zmianę postaw. Całościowo zaprojektowany proces rozwoju pozwala zwiększyć jego efektywność i zminimalizować zbędne działania i niepotrzebne powtórki.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo gotowe, wielokrotnie sprawdzone Programy Rozwojowe. Na życzenie Klientów przygotowujemy także Dedykowane Programy Rozwojowe poprzedzone dokładnym rozpoznaniem oczekiwań i gruntowną analizą potrzeb.

Bierzmy odpowiedzialność za nasz zespół, narzędzia, proponowane rozwiązania. Wspieramy naszych klientów w budowaniu zaangażowania uczestników, komunikowaniu projektu i wzmacnianiu realnych efektów działań.

To wysoko wyspecjalizowane, dwu- lub trzydniowe szkolenia, które opieramy na wybranym obszarze tematycznym, intensywny trening umiejętności oparty o metodologię coachingu narzędziowego.

Jesteśmy specjalistami w rozwoju umiejętności interpersonalnych. Pracujemy z menadżerami, zespołami handlowymi, trenerami i coachami. W naszym portfolio mamy wiele efektywnych, wielokrotnie sprawdzonych szkoleń tematycznych. W miarę potrzeb i możliwości tworzymy także szkolenia pod indywidualne zamówienie Klienta.

W razie potrzeby pracy z pojedynczymi pracownikami polecamy Państwu indywidualne wsparcie, dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy.

W zależności od zakładanych celów proponujemy kilka form pracy:

Coaching rozwojowy – skoncentrowany na rozwoju osobistym i zawodowym.
Coaching narzędziowy – skoncentrowany na treningu umiejętności w wybranym obszarze.
Szkolenie w czasie pracy – doskonalenie umiejętności podczas rzeczywistej pracy.
Szkolenie indywidualne – połączenie różnorodnych technik pracy indywidualnej.

Dzięki indywidualnej pracy pomagamy pogłębić rozumienie, zdobyć wiedzę, przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, które łatwiej później wdrożyć w codziennej pracy.

Sprawdź usługi pracy indywidualnej dla poszczególnych działów.

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu decyzji rozwojowych, wprowadzaniu zmian, tworzeniu i wdrażaniu użytecznych standardów i procedur pracy.

Możemy być dla Państwa konsultantami w podejmowanych decyzjach, przyjrzeć się z nowej perspektywy wybranym przez Państwa kierunkom, wskazać ewentualne zagrożenia, zaproponować alternatywy, wspólnie poszukać optymalnych rozwiązań.

Możemy wspólnie zaplanować i przeprowadzić ważne dla Państwa zmiany. Pracujemy na rzecz naszych klientów, projektując procesy zmiany od strony ludzi, psychologii i procesów zespołowych. Pomagamy w komunikacji i wdrożeniu zmian.

Służymy pomocą i wsparciem w tworzeniu sensownych standardów i procedur. Konsultujemy, wspólnie wypracowujemy i wdrażamy standardy szefowskie, handlowe i obsługi klienta oraz coachingowe i trenerskie.

Pracujemy na rzecz Państwa celów. Proponując nową jakość, zachęcamy do przełamywania własnych ograniczeń i do śmiałego rozwoju. Wymagamy aktywności i zaangażowania. Współpracujemy na rzecz dobrej zmiany.

Sprawdź usługi doradcze dla poszczególnych działów.