Tworzymy Halibut Grupę Szkoleniową w oparciu o wartości, które nas charakteryzują, z którymi podchodzimy do klienta oraz które pielęgnujemy.

PRACA

Wierzymy, że zmiana wymaga wysiłku i jest możliwa dzięki pracy nad sobą. Naszym zdaniem satysfakcja najlepiej smakuje, jeśli jest efektem osobistego zaangażowania. Pracujemy na rzecz naszych klientów. Pracujemy z nimi. Sala szkoleniowa jest dla nas przestrzenią do wspólnej pracy, gdzie bardziej zachęcamy do przełamywania własnych ograniczeń i rozwoju, niż do zabawy. Wymagamy aktywności i zaangażowania, zarówno on naszych klientów, jak i uczestników szkoleń. Współpracujemy na rzecz dobrej zmiany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Do procesu szkoleniowego i doradczego podchodzimy odpowiedzialnie. Bierzmy odpowiedzialność za nasz zespół, narzędzia, z jakich korzystamy w procesie. Mamy na uwadze oczekiwania, plany, problemy i nadzieje uczestników i oczekujemy od nich, aby wzięli odpowiedzialność za siebie. W procesie doradztwa i przy projektach szkoleniowych dążymy do jasnego zarysowania odpowiedzialności każdej ze stron. Odpowiedzialność rozumiemy także jako adekwatność ceny naszych szkoleń do naszego zaangażowania i skuteczności.

RADOŚĆ – DYSTANS WOBEC SAMYCH SIEBIE

Źródłem radości jest dla nas ruch, aktywność, zaangażowanie, zbieranie owoców satysfakcji po pracy. Cieszymy się tak zwyczajnie, na co dzień. Nierzadko z przymrużeniem oka. Mamy ludzki dystans wobec samych siebie, bo jesteśmy profesjonalistami. Uczymy także zdrowego dystansu, aby łatwiej znaleźć dobry balans w życiu. Jesteśmy świadomi ról, w których występujemy.

TRADYCJA

Od 8 lat rozwijamy Halibut Grupę Szkoleniową. Uczymy się, wciąż poszukujemy usprawnień naszych metod i narzędzi pracy, chociaż stoimy stabilnie na fundamentach, które są dla nas oparciem. Jest to tradycja polskich szkół coachingowych, teoria psychodynamiczna i analiza transakcyjna, tradycja uczenia się w oparciu o doświadczenie. Wierzymy w wiedzę, doświadczenie, mądrość – wypracowywane przez tradycyjne szkoły i metodologie. Opieramy się na spójnej filozofii i rozumieniu zjawisk interpersonalnych, które pomagają nam w pracy z człowiekiem, grupą i organizacją. Dlatego też z nieufnością podchodzimy do „najnowszych technik” i wszelkich obietnic sukcesu bez konieczności zainwestowania wysiłku i czasu potrzebnego na zmianę.