Amica Wronki S.A.
Grupa Szkoleniowa Halibut wyróżniła się niezwykle indywidualnym podejściem zarówno do nas, jako Zleceniodawcy, jak również do poszczególnych uczestników szkoleń. Przejawiało się to indywidualnym doborem zadań wdrożeniowych do każdego z uczestników i przebiegu konsultacji z poszczególnymi osobami oraz rozbudowanym feedbackiem, jaki otrzymała każda z osób uczestniczących w projektach.
Ewa Schabek, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji
Volkswagen Group Polska
Szkolenia były bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy wrócili z nich wyposażeni w nowe narzędzia pracy szefowskiej.
Agnieszka Borecka, Specjalista ds.personalnych i rozwoju
Enea S.A.
W trakcie współpracy spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem naszych oczekiwań i starannym przygotowaniem szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Justyna Tomczyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Aquanet S.A
Działania szkoleniowe zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników szkoleń, którzy w swoich opiniach podkreślali zarówno wiedzę trenerów, jak i ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Trenerzy prezentowali bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, jak i dydaktyczne, kładąc duży nacisk na prezentowanie wiedzy w oparciu o przykłady.
Paweł Chudziński, Prezes Zarządu
MAN Bus
Ich nastawienie do klienta jest bardzo elastyczne – sami wychodzą z propozycjami i proponują rozwiązania tak, by były jak najbardziej optymalne dla nas, czyli klienta. W rozmowie wykazują się otwartością, kreatywnym podejściem do realizowanego tematu – zdecydowanie nie są sztampowi i schematyczni.
Anna Iwanowska, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju
Firestone
Na etapie tworzenia projektu konsultanci wykazali się ponadprzeciętną kreatywnością w wyniku czego udało się wspólnie wypracować rozwiązanie w pełni spełniające założone cele, z jednoczesną dużą elastycznością wobec zmieniających się założeń projektu.
Justyna Jachimczyk, HR Manager
PKN Orlen
Uczestnicy w sposób szczególny doceniają praktyczność zaproponowanych rozwiązań, atmosferę pracy szkoleniowej oraz dopasowanie programu treningu do specyfiki naszej branży i firmy.
Jarosław Orłowski, Dyrektor Dział Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej
Meble VOX
Bardzo dobre zaplecze  trenerów, nastawionych na wykonanie założonych celów szkoleniowych tak aby uczestnicy byli zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia.
Robert Sojka, Dyrektor ds. Projektów Biznesowych.
Bayer
Trenerzy wykazali się doskonałym wyczuciem przy projektowaniu i wdrażaniu zmiany. Zbudowali bardzo dobry kontakt z uczestnikami grup, a jednocześnie byli dla nas i menadżerów ważnym partnerem w całym projekcie. Szczególnie doceniamy elastyczność i gotowość do brania odpowiedzialności, jaką wykazali się w trudnym momencie naszego wspólnego projektu.
Maria Wyżga, Dyrektor HR w Regionie CEE
IKEA Industry
Współpraca z firmą szkoleniową „Halibut” przebiega bardzo sprawnie – osoby zaangażowane w projekty szkoleniowe są zawsze dostępne i otwarte na wszelkie uwagi, sugestie i nasze potrzeby. Jednak przede wszystkim są to osoby niezwykle kompetentne, rzetelne i profesjonalne.
Magdalena Jędrzejewska, Koordynator HR
S.C. Johnson
Szkoleniowiec pomagał wypracować najlepsze scenariusze w konkretnych sytuacjach, które cały czas zespół wykorzystuje w swojej pracy.
Agata Szymankiewicz, Lead, Sales Account Management
OTOMOTO
Szkolenia przeprowadzone w trakcie projektu zostały każdorazowo bardzo wysoko ocenione przez uczestników, a co najważniejsze – wypracowane rozwiązania zostały wdrożone i są aktywnie stosowane przez pracowników naszego serwisu.
Piotr Grzemski, Brand Manager
Vetoquinol Biowet sp. z o.o.
Stosowane przez Grupę Szkoleniową Halibut metody gwarantują zarówno atmosferę pracy, jak i realizację określonych celów szkolenia.
Cyryl Przybył, Dyrektor ds. Finansowych i Kadrowych
Orlen Petro Zachód sp. z o.o.
Atmosfera panująca podczas szkoleń pozwoliła przełamać wszelkie bariery, wyzwolić w uczestnikach maksimum zaangażowania i nieznanej dotąd kreatywności.
Maciej Krygowski, Dyrektor Handlowy
pwn.pl
W trakcie szkolenia trenerzy przykładali dużą wagę do indywidualnych potrzeb uczestników, co spotkało się ze znakomitym odbiorem i przełożyło na skuteczność działu telemarketingu. Wiedza zdobyta podczas tego szkolenia znalazła natychmiastowe odzwierciedlenie w działaniach naszego zespołu, dając swobodę i pewność przeprowadzanych rozmów z kontrahentami pwn.pl.
Monika Nowicka, Dyrektor Działu korporacyjnego
Urząd Miejski w Białymstoku
Na szczególną pochwałę zasługuje wiedza, rzetelność oraz bardzo dobry kontakt z przedstawicielami Grupy Szkoleniowej Halibut.
Krzysztof Marek Karpieszuk, Sekretarz Miasta
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Leks sp. z o.o.
Program oraz metody szkoleń zostały bardzo trafnie skonstruowane i dobrane do potrzeb i możliwości naszych pracowników
Krzysztof Kononowicz, Prezes Zarządu
Collegium Polonicum, UAM
Firma Halibut wykazała daleko idącą elastyczność i wyszła naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zleceniodawcy.
K. Wojciechowski, Dyrektor Administracyjny
Grupa PBS, Hurtownia Materiałów Budowlanych
Współpracę z firmą Halibut polecamy każdej firmie, której zależy na profesjonalnym rozwijaniu kompetencji swoich pracowników.
Wiesław Prażmowski, Dyrektor
GBS Bank
Uczestnicy szkoleń każdorazowo ocenili je bardzo wysoko, a wiele z proponowanych na szkoleniach narzędzi i rozwiązań znalazło zastosowanie w codziennej pracy naszych menedżerów, podnosząc tym samym jakość ich pracy zarówno w relacjach z pracownikami, jak i klientami zewnętrznymi.
Mgr inż. Zbigniew Wielgosz, Prezes Zarządu
ACP Pharma
Trenerzy firmy Halibut Grupa Szkoleniowa w bardzo efektywny sposób łączą trzy aspekty, które decydują o powodzeniu projektu szkoleniowego, czyli nastawienie biznesowe, praktyczną formę prowadzonych przez nich zajęć oraz poczucie humoru. Polecam współpracę z tą firmą.
Monika Kapuścińska, Kierownik ds. Rozwoju i Szkoleń
JOST
Warty podkreślenia jest warsztatowy sposób prowadzenia grup szkoleniowych oraz merytoryczne, oparte na wiedzy podejście do rozwoju. Szczególna metoda pracy, bazująca na intensywnym treningu umiejętności w połączeniu z indywidualną pracą coachingową, pozwoliła uczestnikom znacząco wzmocnić kompetencje menadżerskie.
Dawid Korbik, Dyrektor Zakładu
Mentor S.A.
Grupa Szkoleniowa Halibut zrealizowała szkolenia sumiennie, profesjonalnie, z zaangażowaniem, co przełożyło się na bezpośrednie korzyści dla naszych pracowników.
Marek Kaliszek, Prezes Zarządu
Thule
Wysoko oceniam wartość merytoryczną szkolenia, przygotowanie trenerów oraz adekwatność proponowanych rozwiązań.
Anna Soroczyńska, HR Manager
Bolsius
Uczestnicy szkolenia byli pod wrażeniem wiedzy merytorycznej oraz kompetencji trenera prowadzącego oraz wyrażali chęć do zmiany w zakresie zarządzanych przez nich obszarów sprzedaży i podległych zespołów.
HR Manager
Verbicom SA
Naszym zamiarem było poprawienie jakości i efektywności prowadzonych rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami. Mogę w imieniu swoim i biura handlowego Verbicom SA bez obaw polecić firmę Halibut. Każdy etap szkolenia: przygotowanie, prowadzenie oraz materiały po szkoleniu był bardzo dobrze opracowany i mimo krótkiego czasu od zakończenia szkolenia już widzimy jego wymierne efekty.
Bartosz Kurzawski, Dyrektor ds. Sprzedaży
Mondelez International
Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie – trenerzy wykazali się otwartością, elastycznością, zaangażowaniem oraz dużym doświadczeniem trenerskim. Pracownicy niezmiennie deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach prowadzonych przez Grupę Szkoleniową Halibut.
Waldemar Sławiński, Kierownik Personalny