Jako uzupełnienie programów szkoleniowych lub indywidualny cykl rozwojowy proponujemy menadżerom produkcji sesje coachingu narzędziowego lub szkolenia stanowiskowe w miejscu pracy. Dla każdego Klienta przygotowujemy dobrze dopasowaną do potrzeb, unikatową propozycję rozwoju.

Coaching narzędziowy

Jest to forma pracy jeden na jeden, w trakcie której podopieczny pod okiem coacha trenuje wybrane umiejętności interpersonalne. Przed przystąpieniem do coachingu organizujemy konsultacje trójstronne: coacha, uczestnika i zleceniodawcy, podczas których mapujemy obszary wymagające popraw, nazywamy ważne cele, ustalamy indywidualny plan rozwoju, zawieramy kontrakt odnośnie formy i czasu trwania pracy.
Coaching narzędziowy opiera się na formule symulacji i video-treningu. W trakcie sesji coach, oprócz dzielenia się wiedzą, wchodzi także w różne rolę, dając podopiecznemu szansę na trening w zbliżonych do realności warunkach.
Przykładowe trenowane umiejętności: delegowanie, komunikowanie decyzji, udzielanie informacji zwrotnych, prowadzenie rozmów korygująco-wspierających, prowadzenie rozmów oceniających, przekazywanie zmiany.

Szkolenie na stanowisku pracy

Uczymy naszych Klientów także w trakcie realnych wydarzeń firmowych. Organizujemy szkolenie indywidualne, podczas których trener bierze udział w wybranym zdarzeniu firmowym lub towarzyszy podopiecznemu w ciągu całego dnia pracy. Wspólnie przygotowują się poszczególnych działań, wspólnie omawiają ich przebieg, na bieżąco podopieczny otrzymuje od trenera informacje zwrotne.

Szczególnie polecamy tę formę pracy dla wzmocnienie umiejętności prowadzenia ważnych i powtarzalnych interwencji szefowskich.

Udzielamy wsparcia m.in. w: prowadzeniu spotkań z zespołem, komunikowaniu decyzji, przekazywaniu zmiany, prowadzeniu rozmów oceniających, prowadzeniu grup roboczych, prowadzeniu instruktażu.