Niezbędną umiejętnością każdego dobrego szefa jest umiejętność delegowania zadań i delegowania odpowiedzialności. Delegując zadania i odpowiedzialności kształtujemy samodzielny i odpowiedzialny zespół. Pozwalamy naszym współpracownikom się rozwijać, a sami zyskujemy większą pewność i zaufanie do zespołu.

Trening Delegowanie zadań i odpowiedzialności skupia się na kompetencjach delegowania rozumianych jako proces. Uczestnicy uczą się rozumieć  proces delegowania, który zaczyna się od  zaplanowania co i komu delegować. Poznają i trenują motywacyjne sposoby przekazywania decyzji i radzenia sobie z oporem. Pracują także nad  umiejętnościami wspierania i monitorowania i angażowania po zdelegowaniu zadania.

 

Państwa pracownicy zyskają:

 • Wiedzę na temat najważniejszych mechanizmów psychologicznych w relacji szef-podwładny, dzięki czemu unikną niebezpiecznych pułapek i zabezpieczą swoje i firmowe interesy.
 • Świadomość delegowania rozumianego jako proces i długofalowa praca z podwładnymi;
 • Sprawdzone algorytmy działania w trudnych sytuacjach szefowskich.
 • Umiejętność odróżniania oczekiwań zgłaszanych przez pracowników od ich potrzeb i dzięki temu zwiększą możliwość motywacyjnych zespołu.
 • Sposoby używania konstruktywnych informacji zwrotnych zamiast niekonstruktywnych ocen, interpretacji i pouczeń.

Zarys programu:

 • Rola menadżera. Dwa obszarów pracy szefowskiej – ludzie i zadania (wykorzystując znaną w Państwa firmie koncepcję K. Blancharda).
 • Logika interwencji szefowskich – model porządkujący zachowania menadżera w odniesieniu do własnego obszaru odpowiedzialności i obszaru odpowiedzialności podwładnych. Co, kiedy i jak robić, aby pomagać a nie wyręczać?
 • Stopnie delegowania zadań i odpowiedzialności. Wprowadzenie pięciostopniowej skali delegowania w odniesieniu do własnego obszaru zadań i obowiązków.
 • Komunikowanie podwładnym własnych oczekiwań w odniesieniu do postawi i w odniesieniu do zadań. Sposób radzenia sobie z polemiką, dyskusją i zrzucaniem odpowiedzialności. Algorytm delegowania zadań.
 • Sposoby obrony przed presją podwładnych zachęcającą do wyręczania.  Oferowanie pomocy w granicach własnej odpowiedzialności.
 • Warunki oraz zachowania menadżera sprzyjające i utrudniające przejmowanie odpowiedzialności przez podwładnych. Analiza własnych preferencji i prezentacja modelu.
 • Informacja zwrotna jako narzędzie wielofunkcyjne. Zastosowanie tego narzędzia w pracy szefowskiej. Algorytm informacji zwrotnej ćwiczony na realnych sytuacjach uczestników.

Szkolenie prowadzą: