Dobrze zgrany zespół to ludzie, którzy potrafią ze sobą rozmawiać i robią to ze wzajemną otwartością, szacunkiem i zaufaniem. Skuteczna komunikacja staje się podstawą budowania relacji i tworzenia naprawdę efektywnych zespół.  Dobrego dogadywania można się nauczyć, można także nauczyć swój zespół otwartej i efektywnej komunikacji. Aby jednak to zrobić, warto zacząć od siebie.

Skuteczna komunikacja to trening podczas, którego uczestnicy poznają główne mechanizmy psychologiczne kształtujące komunikację interpersonalną oraz przećwiczą najważniejsze narzędzia prowadzenia dialogi i budowania porozumienia opartego na zaufaniu i otwartości. Poznają sposoby rozwijające otwartość rozmówców oraz nauczą się jak przełożyć te umiejętności na swój zespół. 

Państwa pracownicy zyskają:

 • Wiedzę na temat najważniejszych mechanizmów psychologicznych w relacji szef-podwładny, dzięki czemu unikną niebezpiecznych pułapek i zabezpieczą swoje i firmowe interesy.
 • Sposoby używania konstruktywnych informacji zwrotnych zamiast niekonstruktywnych ocen, interpretacji i pouczeń.
 • Świadomość wpływu roli szefowskiej jako modelu komunikacyjnego dla członków zespołu.
 • Umiejętność odróżniania oczekiwań zgłaszanych przez pracowników od ich potrzeb i dzięki temu zwiększenia możliwości motywacyjnych zespołu.

Zarys programu:

 • Rozpoczęcie szkolenia. Przedstawienie celów i sposobów pracy, zarysu programów. Wzajemne poznanie się i budowanie zaufania.
 • Umiejętności budowania dobrego kontaktu w relacji szef-podwładny. Nazywanie własnych intencji, komunikowanie własnych oczekiwań. Dopytywanie partnera, parafrazowanie jego wypowiedzi.
 • Umiejętność rozmawiania z pracownikami o ich potrzebach. Nazywanie własnych interesów w relacji z podwładnymi. Docieranie do ważnych motywów i potrzeb podwładnych. Odważne zadawanie pytań pogłębiających.
 • Reguła wzajemności i zasada modelowania w kontekście budowania otwartej i efektywnej komunikacji w zespole. Stopniowe kształtowanie pożądanych postaw komunikacyjnych.
 • Główne bariery komunikacyjne utrudniające otwartą i efektywną komunikację w zespole. Sposoby przełamywania braku zaufania i obawy przed konstruktywnym sporem.
 • Umiejętne wyrażanie własnych emocji w konstruktywny sposób. Zasady wykorzystanie komunikatów „ja” dla wyrażania własnych pozytywnych i negatywnych emocji.
 • Stosowanie informacji zwrotnej skoncentrowanej na faktach zamiast destrukcyjnych ocen, pouczeń i interpretacji.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu opartego o zrozumienie drugiej strony.

Szkolenie prowadzą: