Bardzo dobre zaplecze trenerów, nastawionych na wykonanie założonych celów szkoleniowych tak aby uczestnicy byli zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia.