Cykl szkoleń poświęcony jest najważniejszym umiejętnościom szefowskim, Pozwala odnaleźć odpowiedzi na pytania o to jak być dobrym szefem, jak odnaleźć się w sytuacji awansu, jak motywować i wspierać podwładnych, jednocześnie ich nie wyręczając oraz jak budować autorytet szefa dbając o relację. Przygotowujemy uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia do skutecznego budowania relacji z zespołem i pracownikiem. Pomagamy kształtować indywidualny warsztat menadżerski w oparciu o uważność wobec ludzi i stanowczość wobec zadań.

Cykl składa się z trzech dwudniowych warsztatów, przeplatanych dwiema indywidualnymi sesjami coachingowymi oraz jednodniowego warsztatu dyplomowego.

Szkolenie skierowane jest dla debiutujących menedżerów, doświadczonych kierowników niższego i średniego szczebla.

Korzyści dla firmy

 • Zyskanie pewnego siebie menedżera, świadomego zagrożeń i trudności czekających go w roli szefa i przygotowanego na nie.
 • Otrzymanie jednego, spójnego i kompletnego programu szkoleniowego, gwarantującego wsparcie procesu rozwoju i zmian (konsekutywne zajęcia pozwalają na utrwalenie materiału i stałe podnoszenie poprzeczki) zamiast wielu różnych, często powtarzających się szkoleń.
 • Wsparcie i rozwój spójnej, długofalowej polityki personalnej w firmie.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez dbanie o ich rozwój i wspieranie w obejmowaniu kluczowych stanowiskach i osadzaniu się na nich.
 • Uwspólnienie wizji szefowania wśród kadry kierowniczej biorącej udział w szkoleniach, dzięki czemu znacznie wzrasta szansa na budowanie jednolitej i skutecznej polityki menedżerskiej w firmie.

Korzyści dla uczestnika

 • Jeśli zaczyna karierę menedżerską – zyskanie solidnego przygotowania do pełnienia roli szefowskiej, zapewnienie sobie dobrego, mocnego początku w roli szefa.
 • Jeśli jest już szefem – wzmocnienie się w świadomej roli menedżerskiej, możliwość przepracowania najbardziej krytycznych dla siebie obszarów i osadzenie się w konkretnych umiejętnościach.
 • Przećwiczenie najważniejszych umiejętności związanych z obowiązkami menedżera – praca na realnych trudnościach zawodowych uczestników, zadania wdrożeniowe pomiędzy sesjami.
 • Zminimalizowanie niebezpiecznych pułapek związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.
 • Skorzystanie z indywidualnego doradztwa z doświadczonymi trenerami w trakcie trwania projektu (2 indywidualne sesje coachingowe w trakcie trwania programu).
 • Podniesienie świadomości własnych zasobów i obszarów do rozwoju, poprzez analizę osobistych sytuacji, doświadczeń i poszerzenie perspektywy możliwości.

Etapy realizacji projektu

Etap I – Spotkanie z osobami decyzyjnymi, przełożonymi uczestników i uczestnikami szkoleń.

Badanie potrzeb na poziomie organizacji i uczestników

 • Uwspólnienie wizji szefowania na płaszczyźnie kultury organizacji.
 • Ustalenie precyzyjnych celów i omówienie programów szkoleniowych i proponowanych umiejętności.
 • Omówienie sposobów wsparcia projektu szkoleniowego po stronie firmy (sposób zakomunikowania szkoleń do uczestników, motywowania do wdrażania proponowanych rozwiązań itp.)
 • Uzgodnienie harmonogramu projektu.
 • Rozmowa z uczestnikami szkolenia. Poznanie ich oczekiwań i dookreślenie zbioru sytuacji trudnych jako kierunku pracy szkoleniowej.
 • Budowanie zaangażowania, otwartości i poczucia bezpieczeństwa.
Etap II – Szkolenie „Jak Dorosły z Dorosłym – najważniejsze narzędzia komunikacyjne szefa”

(2 dni warsztatowe)

 • Jak budować dobrą relację w zespole?
 • Jak komunikować własne oczekiwania i standardy pracy?
 • Jak przekazywać trudne decyzje?
 • Jak z szacunkiem do podwładnych radzić sobie z polemiką i sprzeciwem?
Etap III – Pierwsza indywidualna sesja coachingowa
 • Trening wybranej umiejętności.
 • Indywidualne informacje zwrotne od trenera.
 • Wspólne wypracowanie korzystnych zachowań.
Etap IV – Szkolenie „Pieniądze to nie wszystko – skuteczne motywowanie podwładnych z mocy szefa”

(2 dni warsztatowe)

 • Jak inaczej niż pieniędzmi motywować pracowników?
 • Jak rozmawiać z nimi o oczekiwaniach i potrzebach?
 • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej?
 • Jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące i nagradzające?
 • Jaki realny repertuar kar i nagród warto stosować wobec ludzi?
Etap V – Druga indywidualna sesja coachingowa
 • Trening wybranej umiejętności.
 • Informacje zwrotne od trenera.
 • Wspólne wypracowanie korzystnych zachowań.
Etap VI – Szkolenie „Miękko do ludzi i twardo do problemów – asertywność szefa i koncepcja przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda”

(2 dni warsztatowe)

 • Jak odmówić pracownikowi i zachęcić go do poszukania alternatywnych rozwiązań?
 • Jak negocjować w duchu współpracy?
 • Jak wspierać ludzi w kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności?
 • Jak dopasować własne interwencje do potrzeb rozwojowych pracowników?
Etap VII – Jednodniowy warsztat dyplomowy
 • Sesja egzaminacyjna i podsumowanie projektu z uczestnikami.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.
 • Indywidualne kontrakty rozwojowe uczestników.
Etap VIII – Podsumowanie programu „Debiut szefa”
 • Spotkanie z osobami decyzyjnymi.
 • Przedstawienie raportu poszkoleniowego i sugestii rozwojowych dla uczestników i firmy. Raport nie będzie zawierał osobistych diagnoz uczestników ani innych informacji personalnych.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Debiut szefa (pobierz .pdf)