Unikalny, czterodniowy projekt szkoleniowy koncentruje się na podniesieniu jakości i wyników telesprzedaży oraz porządkuje struktury efektywnej rozmowy z klientem. Trening zwiększa motywację, wyposaża w sprawdzone na polskim rynku narzędzia, wzmacnia pracowników w umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wyrabia w nich umiejętność pracy według modelu „wygrany-wygrany”.

Szkolenie w unikalny sposób łączy w sobie elementy warsztatu grupowego (I etap) z pracą nad odsłuchami prawdziwych rozmów uczestników (etap II).

Warsztat skierowany jest dla konsultantów zajmujących się telesprzedażą usług lub telefonicznym umawianiem spotkań w kanale B2B w organizacjach, które chcą łączyć wysokie wyniki sprzedaży z dbałością o relację z klientami.

Gwarancja jakości

Jesteśmy bardzo przekonani do efektywności tego projektu, dlatego chętnie razem z Państwem poddamy go ewaluacji w oparciu o mierzalne parametry pracy konsultantów.

Korzyści dla firmy

  • Podniesienie jakości kontaktów wychodzących do Państwa klientów. Szansa na znaczną poprawę parametrów sprzedażowych zespołu.
  • Wszystkie dostarczone narzędzia będą odpowiadały specyfice i aktualnym zjawiskom na rynku telesprzedaży. Będą opierały się o Państwa produkty, kulturę i wartości, co uczyni Państwa inwestycję bardzo efektywną.
  • Pracownicy nabiorą nowej energii do pracy, dzięki czemu może wydłużyć się czas skutecznej pracy telesprzedawców.

Korzyści dla pracownika

  • Gotowe, możliwe do zastosowania w Państw branży i organizacji narzędzia, metody prowadzenia rozmowy oraz przestrzeń do ich przećwiczenia. W efekcie – większa skuteczność pracy „na słuchawkach” i mniejsze osobiste koszty pracy.
  • Możliwość przepracowania własnych sytuacji trudnych, analizy własnych treści wnoszonych na zajęcia, w efekcie lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
  • Większa samoświadomość własnych atutów i obszarów do pracy.
  • Większa radość z pracy.

Szkolenie prowadzą

Etapy realizacji projektu

Etap I – Diagnoza

Szkolenie poprzedza spotkanie z działem HR i osobami odpowiedzialnymi za zespół uczestników. Wspólnie ustalamy cele i podział odpowiedzialności w projekcie oraz odsłuchujemy i omawiamy nagrane rozmowy uczestników. Pozwala to sprawdzić, czy oczekiwany przez Państwa kierunek prowadzenia sprzedaży pokrywa się z naszymi propozycjami i wartościami. Odsłuchy służą też dokładnemu określeniu Państwa potrzeb i wymagań biznesowych, tak abyśmy mogli zaprojektować szkolenie „na miarę”. W miarę potrzeb wspieramy Państwa sprzętem do rejestracji rozmów telefonicznych.

Etap II – Pre-worki dla uczestników

Arkusze obserwacji kontaktu z klientem wraz z instrukcją, odsłuch i analiza rozmowy udostępnionej online.

Etap III – Dwudniowe szkolenie „Skuteczna telesprzedaż usług B2B”.

Podczas szkolenia wykorzystujemy sprzęt do rejestracji rozmów oraz nagrywamy symulacje realnych rozmów uczestników. 60 procent czasu zajęć to praca w oparciu o metodę coachingu narzędziowego. Uczestnicy wnoszą na warsztat własne trudne sytuacje, nagrywamy symulacje odzwierciadlające prawdziwy kontakt z klientem, odsłuchujemy udzielając rozwojowej i życzliwej informacji zwrotnej, a następnie wypracowujemy z grupą lub proponujemy gotowe rozwiązania na najbardziej krytyczne fragmenty tej klasy rozmów. Ostatnim etapem cyklu coachingowego jest przećwiczenie nowej umiejętności w mniejszych grupach, dzięki czemu uczestnicy na bieżąco sprawdzają przydatność oferowanych przez nas narzędzi.

Etap IV

Po powrocie do firmy uczestnicy wdrażają nowe narzędzia, zaznaczają trudne dla siebie rozmowy sprzedażowe, Państwo rejestrujecie je i udostępniacie nam w postaci plików do odsłuchu.

Etap V

W zespole trenerskim odsłuchujemy dostarczone przez Państwa rozmowy – analizując atuty i rezerwy każdego z uczestników w wybranych przez nich rozmowach.

Etap VI – Szkolenie odsłuchowe – „Follow Up”

2 dni (po 1 na podgrupę)

Jest kontynuacją procesu, opiera się na energii i zaufaniu z pierwszych zajęć. Bazuje na wiedzy, rozumieniu i doświadczeniu będącym urobkiem z wcześniejszych zajęć. Dzięki temu szkolenie odsłuchowe jest bardzo intensywnym i rozwojowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Główna część zajęć polega na wspólnym odsłuchiwaniu prawdziwych rozmów z klientami, które zostały wybrane przez uczestników.

Etap VII – Raport po projekcie

Spotkanie z HR i przełożonym uczestników.

Do pobrania

Skuteczna telesprzedaż B2B (pobierz .pdf)