Brygadzista Szefem to sprawdzona i szczególnie doceniana przez naszych Klientów forma szkolenia i rozwoju. Przygotowuje menadżerów średniego i niższego szczebla do bardziej świadomej, efektywnej i wydajnej pracy z zespołami produkcyjnymi.

Brygadzista Szefem to:

 • szkolenia dedykowane osobom zarządzającym na produkcji lub w magazynie (kierownikom produkcji, brygadzistom, team leaderom, mistrzom).
 • 4 miesiące trwania programu.
 • 56 godzin intensywnych warsztatów.
 • 2 godziny indywidualnego coachingu narzędziowego.
 • 6 praktycznych algorytmów prowadzenia rozmów z podwładnymi.

Dzięki szkoleniom Państwa brygadziści, team leaderzy, mistrzowie:

 • Wzmocnią umiejętności komunikacyjne związane z pracą z zespołem.
 • Zminimalizują niebezpieczne pułapki związane z funkcją brygadzisty.
 • Uświadomią sobie własne zasoby i przeanalizują obszary do rozwoju.
 • Odbędą dwie indywidualne sesje coachingowe wzmacniające ich warsztat szefowski.

Zarys programu i etapy realizacji:

Etap I Badanie potrzeb na poziomie organizacji i uczestników

Spotkanie z osobami decyzyjnymi, przełożonymi uczestników i uczestnikami szkoleń dla kierowników i brygadzistów.

 • Poznajemy kulturę  Państwa organizacji, cele i założenia. Ustalamy, jak należycie rozłożyć odpowiednie akcenty w szkoleniu, aby realizacja celów (miarodajnych wyników) była najbardziej adekwatna do założeń.
 • Ustalamy wspólnie precyzyjne cele, korzystając z naszego autorskiego Modelu Kompetencji Brygadzisty. Określamy programy szkoleniowe i proponowane umiejętności.
 • Omawiamy z Państwem sposoby wsparcia projektu szkoleniowego po stronie Państwa firmy (sposób zakomunikowania szkoleń uczestnikom, motywowania do wdrażania proponowanych rozwiązań itp.)
 • Uzgadniamy harmonogram projektu.
 • Rozmawiamy z uczestnikami szkolenia. Poznajemy ich oczekiwania. Określamy zbiór sytuacji trudnych (znany im m.in. z poprzednich zakładów) jako kierunek pracy szkoleniowej. Budujemy u uczestników zaangażowanie, otwartość i poczucie bezpieczeństwa.

 

Etap II Działania szkoleniowe

1. Warsztat skutecznej komunikacji (2 dni), gdzie uczestnicy przećwiczą między innymi:

 • Jak budować dobrą relację w nowym zespole?
 • Jak komunikować własne oczekiwania i standardy pracy?
 • Jak przekazywać trudne decyzje?
 • Jak z szacunkiem do podwładnych radzić sobie z polemiką i sprzeciwem?
 • Jak pracować w nowym środowisku pracy z nowym zespołem?

 

2. Po szkoleniu dla kierowników i brygadzistów każdy z uczestników planuje indywidualną sesję coachingową, w trakcie której trenuje wybraną umiejętność oraz otrzymuje informacje zwrotne od trenera.

 

3. Warsztat motywacji i motywowania (2 dni), gdzie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak inaczej niż pieniędzmi motywować pracowników?
 • Jaku motywować ludzi pokazując im kierunek rozwoju?
 • Jak kształtować u podwładnych samodzielność i odpowiedzialność?
 • Jak rozmawiać z nimi o oczekiwaniach i potrzebach?
 • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej?
 • Jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące i nagradzające?

 

4. Po szkoleniu następuje druga indywidualna sesja coachingowa.

 

5. Warsztat współpracy dla jakości (2 dni), gdzie uczestnicy nauczą się:

 • Jak radzić sobie z presją i naciskami pracowników?
 • Jak zachęcać ludzi do poszukania alternatywnych rozwiązań?
 • Jak negocjować w duchu współpracy?
 • Jak wspierać zespół w kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności?
 • Jak dopasować własne interwencje do potrzeb rozwojowych pracowników?

 

6. Follow up (1 dzień), czyli warsztat dyplomowy, w trakcie którego odbędzie się:

 • Sesja egzaminacyjna i podsumowanie projektu z uczestnikami.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.

 

Etap  III Podsumowanie szkolenia Brygadzista Szefem

 • Spotkanie z osobami decyzyjnymi.
 • Przedstawienie raportu poszkoleniowego i sugestii rozwojowych dla uczestników i firmy.

Prowadzący szkolenie

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: