Psychologiczny Niezbędnik Szefa to 84 godziny warsztatów, 4 indywidualne sesje coachingową, zadania wdrożeniowe i sprawdzone algorytmy działania stworzone na bazie praktycznych teorii zarządzania i psychologii. To czas, w którym stawiamy ważne pytania, rozwijamy świadomość menadżerską, uczymy się nowych umiejętności, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pomagając znaleźć odpowiedź na nurtujące dylematy menadżerskie.

Ten sprawdzony i najczęściej rekomendowany program powstał w trakcie pracy z wieloma debiutującymi i doświadczonymi menadżerami rodzimych firm i korporacji. Dzięki ich gotowości do dzielenia się doświadczeniem i wspólnego eksperymentowania podczas warsztatów, stworzyliśmy kompleksowy produkt szkoleniowy pozwalający skutecznie wzmocnić menadżerów w efektywnym pełnieniu roli szefowskiej.

Cykl składa się z warsztatów, przeplatanych indywidualnymi sesjami coachingowymi i zadaniami wdrożeniowymi oraz warsztatu dyplomowego.

Uczestnik w trakcie programu nauczy się:

Jak budować zaufanie i autorytet szefowski:
  • Jak budować zaufanie i skutecznie komunikować się z zespołem?
  • Jak kształtować swój autorytet, dbając o dobre relacje?
  • Jak wprowadzać do zespołu oczekiwania szefowskie?
  • Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, aby uzyskać zamierzony efekt?
Jak uczyć i wspierać samodzielność podwładnych i zespołu:
  • Jak przekazywać zespołowi decyzje i delegować zadania?
  • Jak wyznaczać cele, aby były motywujące?
  • Jak rozkładać akcenty między pracą z ludźmi, a zadaniami?
  • Jak korygować niższe wyniki i egzekwować poprawę?
Jak dbać o prawdziwą motywację i zaangażowanie:
  • Jak wspierać i podnosić motywację wewnętrzną i zaangażowanie?
  • Jak inaczej niż pieniędzmi motywować zespół?
  • Jak radzić sobie z presją i naciskami podwładnych?
  • Jak radzić sobie ze spadkiem motywacji w zespole?
Jak kształtować odpowiedzialność i rozwiązywać konflikty:
 • Jak i kiedy sensownie wyciągać konsekwencje?
 • Jak negocjować w sytuacji rozbieżnych oczekiwań?
 • Jak mediować w sytuacji sporu między pracownikami?
 • Jak wykorzystać pozytywną siłę sporu i rozwiązywać konflikty?

Etapy realizacji projektu

Etap I – Otwarcie programu
 • Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami.
 • Kwalifikacja uczestników do grupy.
 • Podjęcie decyzji o uczestnictwie w projekcie..
Etap II – Działania szkoleniowe

1. Dobra komunikacja, ułatwiająca budowanie zaufania i autorytet (2 dni warsztatowe)

 • Główne dylematy i wyzwania wpisane w rolę szefa.
 • Umiejętności pozwalające budować zaufanie w zespole i dobrą relację.
 • Psychologiczne mechanizmy i narzędzia skutecznej komunikacji.
 • Komunikowanie oczekiwań szefowskich i ustalanie reguł współpracy.
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
  Pierwsza indywidualna sesja coachingowa oraz zadanie wdrożeniowe.

2. Szkolenie Codzienna praca każdego szefa, czyli jak kształtować samodzielność w zespole

(2 dni warsztatowe)

 • Sposoby komunikowania decyzji i delegowania zadań.
 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – umiejętna praca z ludźmi i z zadaniami.
 • Sposoby radzenia sobie z polemiką, zwiększające szansę na samodzielność.
 • Konstruktywne egzekwowanie oczekiwań oraz pożądanych standardów pracy.
 • Identyfikowanie prawdziwych przyczyny trudności i wdrażanie konstruktywnych rozwiązań.
 • Sposoby reakcji w sytuacji powtarzających się błędów i braku chęci do zmiany.
  Druga indywidualna sesja coachingowa oraz zadanie wdrożeniowe.

3. Szkolenie Najważniejsze zadanie szefa, czyli jak dbać o prawdziwą motywację

(2 dni warsztatowe)

 • Mechanizmy kształtujące motywację wewnętrzną.
 • Umiejętności prowadzenia rozmów nagradzających.
 • Pula pozafinansowych narzędzi motywacyjnych.
 • Umiejętności asertywnego odmawiania wobec roszczeń i nacisków podwładnych.
 • Narzędzia służące odbudowywaniu motywacji pracowników, którzy zbyt dużo marudzą i narzekają.
  Trzecia indywidualna sesja coachingowa oraz zadanie wdrożeniowe.

4. Szkolenie Kształtowanie odpowiedzialności, czyli jak wyciągać konsekwencje i negocjować dojrzałe rozwiązania

(2 dni warsztatowe)

 • Zasady i dobre praktyki wyciągania konsekwencji i dyscyplinowania.
 • Asertywność szefa wobec różnych sytuacji menadżerskich.
 • Sposoby postępowania w sytuacjach rozbieżnych oczekiwań.
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje kształtujące odpowiedzialność.
  Czwarta indywidualna sesja coachingowa oraz zadanie wdrożeniowe.

5. Warsztat dyplomowy, czyli podsumowanie wspólnej pracy (2 dni warsztatowe)

 • Superwizje własnych sytuacji szefowskich uczestników.
 • Test sprawdzający opanowanie wiedzy przez platformę iSpring.
 • Sesja informacji rozwojowych – feedforward.
 • Podsumowanie programu rozwojowego z uczestnikami.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.

Szkolenia w ramach programu prowadzą

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: