Jako uzupełnienie programów szkoleniowych lub indywidualny cykl rozwojowy proponujemy menadżerom produkcji trzy specyficzne formy pracy. Dla każdego Klienta przygotowujemy dobrze dopasowaną do potrzeb, unikatową propozycję rozwoju.

Coaching rozwojowy

Indywidualne sesje coachingu rozwojowego to czas na pogłębioną refleksję w obszarach własnych celów, aspiracji, motywacji, napotykanych dylematów, drogi zawodowej czy bilansu życiowego. Uważna rozmowa z doświadczonym coachem pozwala odnaleźć własne odpowiedzi, przyjrzeć się podejmowanym decyzjom, rozwinąć potencjał.

Coaching narzędziowy

Jest to forma pracy jeden na jeden, w trakcie której podopieczny, pod okiem coacha, trenuje wybrane umiejętności interpersonalne. Przed przystąpieniem do coachingu organizujemy konsultacje trójstronne: coacha, uczestnika i zleceniodawcy, podczas których mapujemy obszary wymagające popraw, nazywamy ważne cele, ustalamy indywidualny plan rozwoju, zawieramy kontrakt odnośnie formy i czasu trwania pracy.

Coaching narzędziowy opiera się na formule symulacji i video-treningu. W trakcie sesji coach, oprócz dzielenia się wiedzą, wchodzi także w różne rolę, dając podopiecznemu szansę na trening w zbliżonych do realności warunkach.

Indywidualne szkolenie menadżerskie

Prowadzimy także szkolenia menadżerskie dla indywidualnych klientów. Taka forma pracy opiera się indywidualnie dopasowane metody nauczania, uwzględniające zakładane cele oraz możliwości klienta. Wspólnie z Klientem budujemy plan pracy, korzystając z elementów coachingu narzędziowego, wykładów, video-treningów, szkolenia na stanowisku, omawiania inspirujących lektur.

Zarówno czas, forma jak i zakres pracy każdorazowo wynika z indywidualnych ustaleń. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń.