Idea wzmacniania szefowskich postaw asertywnych i umiejętnego odróżniania ich od agresywności i uległości, oparta jest na założeniu, że bardziej opłaca się współpracować i dbać o wspólne interesy, niż przechylać szalę zwycięstwa na którąś ze stron.

Zgodnie z założeniem, że tam gdzie są wygrani i przegrani na dłuższą metę przegrywają wszyscy, na warsztacie asertywności szefowskiej zapoznajemy uczestników z filozofią kształtowania relacji z podwładnymi z uwzględnieniem potrzeb obu stron oraz pozwalamy im przećwiczyć najważniejsze umiejętności szefowskie służące budowaniu takiej postawy w kontakcie z podwładnymi.

Państwa menadżerowie zyskają:

 • Szansę na zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i swoich podwładnych.
 • Możliwość zidentyfikowania swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście zachowań asertywnych. Kiedy staje się agresywny, kiedy ulegam, kiedy jestem asertywny?
 • Kluczowe umiejętności asertywnych w odniesieniu do zidentyfikowanych sytuacji uczestników w duchu wygrany – wygrany.
 • Okazję na integrację w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.

 

Zarys programu:

 • Czym jest asertywność? Wiedza, umiejętności i postawy sprzyjające byciu asertywnym. Konsekwencje różnych postaw życiowych, wybór własnej drogi kontaktu ze sobą i światem.
 • Analiza własnych mocnych stron i trudności w obszarze asertywności. Stworzenie indywidualnych map asertywności jako drogowskazu do dalszej pracy.
 • Budowanie dobrego kontaktu z podwładnym. Najważniejsze mechanizmy komunikacji interpersonalnej: ujawnianie intencji, nazywanie emocji, pytania, odzwierciedlenie.
 • Obrona własnych granic: umiejętne odmawianie, asertywne stawianie granicy, obrona przed presją i manipulacją z poszukiwaniem alternatywy dla lepszego i bardziej satysfakcjonującego kontaktu.
 • Asertywne wyrażanie siebie: wyrażanie własnych emocji, konstruowanie komunikatów „ja” wyrażanie sprzecznych opinii, prośby o ważne rzeczy w przypadku braku zależności służbowej.
 • Konstruktywne wyrażanie krytyki w stosunku do podwładnych.
 • Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych metod asertywnego zachowania.

 

Prowadzący szkolenie: