Szef często stawiany jest między młotem a kowadłem. Może być rozdarty między zarządem a zespołem, albo między stronami w konflikcie wewnątrz zespołu. Jednak nawet w tak trudnej sytuacji może sobie doskonale poradzić. Dzięki naszemu szkoleniu Państwa pracownicy zarządzający zespołami mogą dowiedzieć się, jak skutecznie pośredniczyć w konfliktach pojawiających się we współpracy.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Sprawdzone algorytmy działania w trudnych sytuacjach szefowskich.
 • Metody przekazywania próśb lub oczekiwań do osób bez zależności służbowej oraz z mocy szefowskiej.
 • Wiedzę na temat etapów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – od diagnozy problemu do wdrożenia rozwiązania.
 • Strategie radzenia sobie z postawą, w której pracownicy nie chcą się dogadać, znaleźć wspólnego, dobrego rozwiązania.
 • Strategie pracy z marudzącym i narzekającym pracownikiem dopasowane do przyczyn problemu.

 

Zarys programu:

 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę i dobre praktyki negocjowania.
 • Negocjowanie w sytuacji odmowy lub niechęci do spełnienia prośby.
 • Wciąganie kolegów do współpracy w oparciu o wspólne interesy oraz wartości.
 • Trzy pozycje szefowskie wobec konfliktu – sędzia, arbiter, mediator.
 • Wykorzystanie sytuacji sporu/konfliktu do budowania odpowiedzialnej postawy wśród pracowników
 • Strategia prowadzenia rozmowy mediacyjnej przerzucającej odpowiedzialność za rozwiązanie sporu na skonfliktowane strony.
 • Umiejętność trafnej diagnozy przyczyn „wypalenia zawodowego”. Przyczyny organizacyjne, relacyjne, osobiste. Umiejętność „odtruwania” podwładnych i przypominania im „dobrej perspektywy”.

Prowadzący szkolenie: