Państwa pracownicy zyskają:

  • Wiedzę na temat najważniejszych mechanizmów komunikacyjnych w pracy coachingowej i sposobów ich wykorzystania w kontakcie z pracownikiem wymagającym wsparcia.
  • Umiejętność stworzenia struktury coachingu i przygotowania planu jego efektywnego przeprowadzenia.
  • Umiejętność przeprowadzenia coachingu pracownika wzmacniającego jego motywację do rozwoju i odpowiedzialność za swoje zadania.

Zarys programu:

  • Najważniejsze narzędzia i mechanizmy komunikacji w sytuacji coachingowej. Omówienie i doskonalenie: mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania, ujawnianie intencji, pytania, parafraza i odzwierciedlenie – przypomnienie.
  • Wprowadzenie do coachingu. Czym są zachowania coachingowe, kiedy warto a kiedy nie warto ich stosować. Odniesienie do doświadczeń uczestników i modelu (SLII i/lub Logiki interwencji szefowskich).
  • Etapy poprowadzenie rozmowy coachingowej – prezentacja. 1. Zdefiniowanie problemu; 2. Określenie rzeczywistości; 3. Zachęcenie do szukania rozwiązań; 4. Wybór i ocena rozwiązania; 5. Ustalenie planu działania.
  • Wypracowanie puli pytań coachingowych. Funkcja języka we wzmacnianiu samodzielności na podstawie Analizy Transakcyjnej. Postawy i zachowania coacha zwiększające szansę powodzenia: dawanie wyboru,  pokazywanie opcji, wyznaczanie odpowiedzialności.
  • Etapy rozmowy coachingowej – trening umiejętności. Symulacje poszczególnych etapów rozmowy coachingowej osadzonych w realiach uczestników.

Prowadzący szkolenie: