Zaawansowany trening menadżerski to proces szkoleniowy skoncentrowany na kłopotliwych sytuacjach w pracy szefa. Poszczególne grupy po analizie potrzeb wybierają spośród naszej propozycji te moduły, które wydają się im być najbardziej interesujące i przydatne w ich sytuacji. Jednocześnie uwzględniając proces grupowy i dynamikę pracy z ludźmi proponujemy, aby tematy ułożyć sekwencyjnie, żeby kolejne treści wynikały z omówionych wcześniej zagadnień.

Państwa menadżerowie zyskają:

  • Ściśle dopasowany do oczekiwań grupy i poszczególnych uczestników trening umiejętności szefowskich, podawany w formie inspirujące teorii, wymiany doświadczeń i dużej dawki ćwiczeń.
  • Możliwość wymiany doświadczeń i pracy na własnych sytuacjach szefowskich pozwalające skutecznie i precyzyjnie przekładać wypracowane rozwiązania na realność codziennej pracy.
  • Czas na refleksję, zatrzymanie się i analizę własnych atutów i rezerw. Sprawdzenie swojego miejsca na ścieżce kariery menadżerskiej. Zmapowanie mocnych stron i praca nad obszarami wymagającymi doskonalenia.

Zakres możliwych zagadnień:

  • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne menadżera: Proces komunikacji w ujęciu Analizy Transakcyjnej. Komunikacja z podwładnymi w sytuacjach trudnych. Negocjacje szefowskie. Przywództwo sytuacyjne w ujęciu Kena Blancharda. Komunikowanie i wdrażanie zmian w zespole.
  • Motywacja i motywowanie z perspektywy szefa: Motywujące i demotywujące interwencje szefowskie. Motywacja w ujęciu behawioralnym. Motywacja w ujęciu humanistycznym. Praca z pracownikiem, który odchodzi z pracy. Coaching w pracy szefa.
  • Szef wobec zjawisk zespołowych: Dynamika zespołów zadaniowych. Wystąpienia publiczne w pracy szefa. Prowadzenie spotkań zespołowych. Szef w roli trenera – prowadzenie szkoleń.
  • Rozwój osobisty menadżera: Emocje i stres w pracy szefa. Asertywność szefowska i osobista. Superwizja pracy szefowskiej.

Prowadzący szkolenie: