Wspieramy organizację i menadżerów w tworzeniu oraz wdrażaniu użytecznych standardów i procedur. Pomagamy przeprowadzać zmiany struktur i organizacji.

Tworzymy dobre standardy personalne

Każdy proces opieramy na dogłębnej diagnozie potrzeb i analizie celów. Od początku procesu angażujemy Klientów do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia, budując sojuszników zmiany i ułatwiając późniejsze wdrożenie. Pracujemy w oparciu o grupy projektowe, w skład których wchodzą konsultanci Halibuta, zleceniodawcy oraz przyszli użytkownicy procedur, dzięki temu tworzymy standardy bardziej użyteczne i bardziej przyjazne ludziom.

Przykładowe standardy:

  • Standardy prowadzenia rozmów rozwojowy, okresowych i oceniających.
  • Standardy prowadzenia spotkań firmowych.
  • Użyteczne standardy szefowskie – dopasowane do potrzeb Klienta.

Facylitujemy procesy biznesowe i organizacyjne

Wspieramy naszych Klientów w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań biznesowych i organizacyjnych. Jesteśmy facylitatorami grup projektowych i roboczych pracujących nad ważnymi zagadnieniami firmowymi.

Dbamy o przebieg procesu, proponujemy użyteczne modele rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zadajemy trudne pytania, konfrontujemy wątpliwości. Wspólnie z Klientami wypracowujemy strategie działania.

    Przykładowe procesy:

  • Systemy motywacyjne.
  • Procedury obsługi klienta wewnętrznego.
  • Strategie sprzedaży i marketingu.
  • Strategie innowacji i rozwoju organizacji.

Moderujemy spotkania

Pełnimy funkcje moderatorów w trakcie ważnych momentów firmowych: zebrań zespołów menadżerskich, grup projektowych, zarządów. Pomagamy prowadzić spotkania dotyczące ważnych lub trudnych tematów. Tworzymy zewnętrzny, niezależny punkt widzenia, ułatwiając przebieg spotkań, dbając o ich efektywność i realizację zamierzonych celów.