Zarządzanie ludźmi to współpraca z różnymi osobowościami, często całkowicie odmiennymi od Nas osobami i wynikające z tego różnego typu trudności. To codzienne zmaganie się z własnymi i współpracowników problemami, ograniczeniami, blokadami, frustracjami, emocjami. Codzienna ilość zadań do zrealizowania oraz odpowiedzialność za współpracowników to ogromna praca nad pogodzeniem tego co służy innym, samemu sobie i firmie. Jesteśmy przekonani, że współczesny menadżer, aby móc stawić temu czoło / podejmować właściwe działania, potrzebuje wiedzy z zakresu psychologii. Wiedzy, która pozwoli spojrzeć szerzej i w głąb, pozwoli lepiej zrozumieć siebie / innych i odsłoni nowe możliwości w kierowaniu sobą i innymi.
Przejdziemy na szkoleniu drogę poszukiwania swojego efektywnego JA, które pozwala iść swoją drogą wraz z innymi i stwarza warunki do pojawiania się synergii w zespołach.
Magnetyczny – bo będziesz wiedział co/kogo/jak odpychać lub przyciągać i będziesz świadomie mógł z tego korzystać. 3 D – bo poprzyglądamy się temu szerzej, z różnych perspektyw.

Dzięki szkoleniu:

 • Przejdziesz drogę do odnalezienia swojego kodu Magnetycznego Menadżera w relacja JA-JA oraz JA–INNI. Rozwiniesz dojrzałość menadżera / lidera tworzącego efektywne, zaangażowane i satysfakcjonujące środowisko pracy.
 • Poznasz najważniejsze mechanizmy psychologiczne budujące wewnętrzną siłę i magnetyczną osobowość.
 • Dowiesz się co/kto determinuje i kontroluje ludzkie zachowania.
 • Przyjrzysz się sobie, innym i sobie w oczach innych z szerszej perspektywy: emocji, przekonań, zachowań.
 • Nauczysz się kierowania sobą / swoim umysłem i przełamywania swoich ograniczeń… dzięki czemu nieświadome / nawykowe zachowania będziesz mógł zastąpić świadomymi wyborami.
 • Dowiesz się, jak przekonywać nie przekonując (do siebie, do projektu, itp.) – co przyciąga do Nas ludzi, a co odpycha. Jak stworzyć warunki / zespół, w którym ludzie chcą być.

Zarys programu:

 • Siła lidera – czyli o charakterze, narzędziach i zasadach.
 • Samoświadomość, zarządzanie sobą a zarządzanie innymi – czyli co buduje Twoją wiarygodność.
 • „Gabinet luster” – przyglądanie się sobie, innym i sobie w oczach innych. Jak i dlaczego reagujemy na różne zachowania ludzi. Ryzyka i niebezpieczeństwa mylenia faktów z interpretacjami.
 • RTZ i Model ABCD – co determinuje przeżywane emocje, podejmowane decyzje i działania. Metody radzenia sobie ze emocjami / zachowaniami swoimi i innych.
 • Modele Mentalne – na co mają wpływ, jak powstają. Rozpoznawanie swoich / innych modeli ograniczających i wspierających.
 • Psychologiczny mechanizm Zasady Magnetyzmu (przyciągania / odpychania).
 • Jak przekonywać nie przekonując – z kim i dlaczego ludzie chcą współpracować, za kim chcą podążać, jakiego potrzebują lidera.
 • Bilans „zysków i strat” moich zachowań, co chcę kontynuować a co zmienić.
 • Pięć Zasad Zdrowego Myślenia, które pozwala nam czuć się tak, jak chcemy się czuć.

 

Prowadząca szkolenie

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: