Analiza transakcyjna dla menadżerów to autorski program szkoleniowy dla liderów, szefów i menadżerów, w całości oparty na elementach analizy transakcyjnej.
Analiza transakcyjna (AT) jest teorią psychologiczną stosowaną na całym świecie, aby wspierać rozwój ludzi, zespołów i organizacji. Łączy w sobie głębokie i pełne szacunku podejście do człowieka z przystępnym językiem i możliwymi do zastosowania narzędziami. Uczy osoby bez wykształcenia psychologicznego rozumieć mechanizmy zachowań pracowników, wspierać ich w znajdowaniu rozwiązań oraz zachęcać do brania odpowiedzialności za siebie i swoją pracę.

Czterodniowy warsztat (2+2 dni) wprowadza uczestników w wybrane elementy teorii AT oraz pokazuje jej praktyczne zastosowanie w pracy ze sobą i innymi ludźmi. Udział w zajęciach pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych, a w efekcie bardziej świadomie wyrażać siebie i budować relacje w zespole. Ważnym elementem warsztatów będzie możliwość osobistego doświadczenia i przetrenowania poznawanych konstruktów oraz przekładanie ich na praktyczne zastosowania w pracy ze współpracownikami. Uczestnicy będą mogli na bieżąco analizować własne sytuacje szefowskie przez pryzmat poznawanych narzędzi.

Szkolenie prowadzone jest w małe grupie (maksymalnie 10 osób) przez dwójkę doświadczonych trenerów będących praktykami AT w organizacji.

Zarys programu:

Moduł I (16 godzin)
Podczas tego modułu poznasz najważniejsze założenia koncepcji AT, dowiesz się, jak z pomocą Dorosłego możesz wspierać odpowiedzialność swoich pracowników, będziesz mógł przyjrzeć się trudnym dla Ciebie sytuacjom komunikacyjnym oraz dowiesz się, w jaki sposób zwykle wchodzisz w relacje z innymi.

  • Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów i agendy szkolenia, wzajemne zapoznanie się.
  • Wprowadzenie do AT oraz koncepcji autonomii w ujęciu AT jako wartości nadrzędnej.
  • Zawarcie kontraktu szkoleniowego zgodnego z zasadami AT.
  • Znaki rozpoznania. Ekonomia znaków rozpoznania.
  • Wprowadzenie do modelu funkcjonalnego. Stany Ja. Transakcje, zasady komunikacji.

Moduł II (16 godzin)
Drugi moduł projektu pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy gier psychologicznych, zidentyfikować swoje „ulubione” gry, korzyści z nich płynące oraz sposoby ich przerywania. Będziesz mógł przyjrzeć się które role w trójkącie dramatycznym zazwyczaj wybierasz. Poznasz również model etapów rozwoju grupy wg AT.

  • Pozycje życiowe.
  • Wprowadzenie do gier. Dynamika gier. Gry władzy, gry w organizacji.
  • Trójkąt dramatyczny.
  • Dopasowanie imago grupowego wg P. Clarkson.
  • Zakończenie szkolenia

 

Prowadzący szkoleniea

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: