Zespół to często zgromadzenie różnych osobowości, charakterów i temperamentów w jednym miejscu, a to z kolei może rodzić konflikty i nieporozumienia. Niejednokrotnie słyszymy skargę „ja się staram, angażuję, działam, a inni nie!” Taka sytuacja, a raczej jej postrzeganie może wynikać z czegoś zupełnie innego. O tym, że ludzie są różni wie każdy, że wpływa to na nasze relacje i komunikację z innymi, również. Czy można zatem konkretnie określić czym są te różnice i jaki mają wpływ? Okazuje się, że tak. Biorąc pod uwagę styl poznawczy, który determinuje nasze pierwsze reakcje, można sformułować generalne zasady ułatwiające zrozumienie siebie i innych, a także ułatwiające komunikację i współpracę z ludźmi.
Warsztaty są oparte o badanie Stylu Myślenia i Działania FRIS® – polskim narzędziu, które definiuje 4 style myślenia i 14 stylów działania. Przed spotkaniem każdy uczestnik wypełni test, na podstawie którego przygotowany będzie indywidualny raport FRIS, a który uczestnicy otrzymają podczas spotkania.

W trakcie szkolenia:

 • Podniesiesz świadomość w zakresie wpływu naturalnego stylu poznawczego każdego człowieka na komunikację międzyludzką (styl myślenia zwany również stylem poznawczym to w psychologii poznawczej sposób w jaki reagujemy, przetwarzamy informacje i podejmujemy decyzje w nowych dla nas sytuacjach).
 • Dzięki profesjonalnemu badaniu dowiesz się, jaki jest Twój własny styl myślenia oraz odkryjesz wynikający z tego naturalny potencjał i mocne strony.
 • Dowiesz się także, czym charakteryzują się pozostałe style myślenia i jak występujące różnice przełożyć na skuteczną komunikację z innymi.

  Zarys programu:

  • Czym są Style Myślenia i Działania wg metodologii FRIS®.
  • Jaki jest ich własny styl (na podstawie indywidualnego raportu) i pozostałych uczestników.
  • Jak komunikować się z poszczególnymi Stylami Myślenia i zastosują w praktyce zdobytą wiedzę (ćwiczenia).
  • Jakie naturalne predyspozycje wnoszą do pracy zespołowej (zgodnie z określonym Stylem Działania) i w jakich zadaniach najefektywniej wykorzystają swój potencjał wzmacniając pracę zespołową (praca na Procesie FRIS).