Praca nad umiejętnościami interpersonalnymi jest istotna niezależnie od tego, czy dopiero zacząłeś pracę w swoim zespole, czy pracujesz w nim od lat. Dla nowych pracowników wyzwaniem może być otwarcie się na współpracowników, integracja, dopasowanie do standardów panujących w zespole czy wspólne ich kształtowanie. Dla bardziej doświadczonych pracowników wyzwania w obszarze komunikacji często wiążą się z napięciami czy konfliktami.
Jesteśmy przekonani, że jedynie prezentując otwartą i współodpowiedzialną postawę możemy efektywnie realizować cele zarówno nasze, jak i firmy. Dlatego warto pochylić się nad swoją rolą w zespole i kształtowaniu atmosfery pobudzającej do działania oraz wzmocnić umiejętności interpersonalne ułatwiające codzienną współpracę i minimalizujące sytuacje trudne.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Możliwość rozwoju w zakresie najważniejszych kompetencji komunikacyjnych.
 • Szansę na wypróbowanie w praktyce narzędzi komunikacyjnych ułatwiających wyrażenie siebie i dotarcie do prawdziwych intencji rozmówcy.
 • Inspirację poprzez pobudzenie uczestników do refleksji nad własnym stylem komunikacji i odpowiedzialnością za wpływ na współpracę z innymi.
 • Okazję na integrację ze swoim zespołem i lepsze poznanie współpracowników.

Zarys programu:

 • Doświadczenie sytuacji potencjalnie rywalizacyjnej między dwoma zespołami. Wprowadzenie w perspektywę „Wygrany-Wygrany”.
 • Style reakcji w sytuacji trudnej. Nastawienie na realizację potrzeb własnych i partnera interakcji. Od unikania, uległości i rywalizacji, przez kompromis do współpracy.
 • Potrzeby merytoryczne i psychologiczne – metody osiągnięcia porozumienia w sytuacji pozornie bez wyjścia.
 • Model Stanowisko-Kontekst-Interesy – umiejętność docierania do prawdziwych motywów zachowania naszych współpracowników.
 • Mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania negatywnej projekcji w codziennej współpracy.
 • Modelowanie i zasada wzajemności. Perspektywa reaktywności i proaktywności w kontakcie. Modelowanie w relacji, czyli jak zwiększać szanse na porozumienie poprzez odsłanianie ludzkiej twarzy i prawdziwych, ważnych intencji.
 • Komunikaty Ja, Ty, To. Narzędzie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w funkcji poruszania trudnych tematów. Ćwiczenie konstruowania i udzielania na forum informacji zwrotnych.

Prowadząca szkolenie:

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: