W wielu firmach i organizacjach coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy (tzw. „employer branding”), zespoły HR i menedżerowie podejmują różnorodne działania w celu przyciągnięcia nowych pracowników, jak również działania ukierunkowane na wzrost satysfakcji zatrudnionych już osób.
Jednocześnie obserwujemy stosunkowo niską świadomość pracowników odnośnie takich zjawisk jak mobbing, molestowanie seksualne, agresja. Znaczna część ludzi nie potrafi też odpowiednio reagować w sytuacji doświadczania niepożądanych czy też ryzykownych zachowań innych, nie mówiąc już o ich prewencji i przeciwdziałaniu. Z doświadczenia wiemy, iż często z pozoru błahe i niewinne zachowania czy sytuacje sporu prowadzić mogą do pojawienia się patologii w relacjach międzyludzkich o znacznych konsekwencjach psychologicznych i biznesowych.
„Przeciwdziałanie patologicznym relacjom międzyludzkim w miejscu pracy” to szkolenie, które zwiększa świadomość i wiedzę uczestników na temat mechanizmów takich zjawisk jak mobbing, molestowanie seksualne, agresja.

Państwa pracownicy zyskają:

  • Świadomość, czym charakteryzuje się mobbing, molestowanie seksualne, agresja w miejscu pracy.
  • wiedzę i kompetencje, w jakim kierunku kształtować relacje międzyludzkie, tak aby przeciwdziałać niepożądanym i ryzykownym zachowaniom.
  • Umiejętność interweniowania w sytuacjach konfliktowych.

Zarys programu:

  • Patologiczne zjawiska w miejscu pracy: mobbing, molestowanie seksualne, agresja, itp. – sposoby rozumienia, sposoby diagnozowania, zachowania pracowników wskazujące na ryzyko wystąpienia ww. zjawisk, konflikt jako przyczynek niepożądanych i ryzykownych zachowań, konsekwencje na poziomie indywidualnym, grupowym, organizacyjnym i społecznym.
  • Prewencja, przeciwdziałanie i reagowanie na pojawienie się ww. zjawisk w zespole, zasady pracy w zespole promujące szacunek i bezpieczeństwo.
  • Wybrane mechanizmy funkcjonowania w relacjach międzyludzkich: zjawisko projekcji, model Stanowisko – Kontekst – Interesy, siatka stylów budowania relacji międzyludzkich.
  • Expose szefa / pracownika HR – sposób na precyzyjne określenie i zdefiniowania pożądanych i niepożądanych zachowań podległych pracowników.

  • Kontraktowanie jako narzędzie ustalenia zasad i oczekiwań promujących współpracę i przeciwdziałąjących patologicznym relacjom.
  • Prowadzenie mediacji z pracownikami w sytuacji pojawienia się konfliktu: dlaczego warto mediować sytuacje konfliktowe, a nie od razu rozwiązywać konflikt? poszukiwanie przyczyn konfliktu na poziomie interesów, algorytm prowadzenia mediacji z pracownikami.

Prowadzący szkolenie:

.