Praca w dziale sprzedaży lub obsługi klienta to w praktyce źródło licznych wyzwań związanych z potrzebą znalezienia się w różnych sytuacjach z różnymi typami klientów. Z jednej strony są klienci, z którymi łatwo udaje nam się znaleźć nić porozumienia, dobry kontakt a nawet szybko dogadać i zebrać zamówienie. Z drugiej strony z pewnością pamiętacie lub macie klientów z którymi kontakt, załatwianie spraw to duża trudność, stres albo poczucie niezadowolenia.
Wielu sprzedawców często nieświadomie próbuje zagadywać klientów na luźne tematy i starają się być elastyczni w trakcie rozmowy. inni są mocno formalni w działaniu i dbają o przestrzeganie firmowych procedur przez co szybciej wycofują się lub złoszczą na niesłownego lub słabo zorganizowanego klienta. A jeszcze inni poszukują rozwiązania w próbach manipulacji klientem, co często negatywnie wpływa na wizerunek całej firmy i nierzadko niweluje szanse na dobre relacje w dalszym procesie współpracy. W efekcie, po obu stronach powstaje pytanie w rodzaju: „co to za handlowiec?!” A z dużym prawdopodobieństwem sprzedawcy myślą: „co za specyficzny przypadek?!”
Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowanego trenera DISC®.

Państwa pracownicy zyskają:

  • Umiejętność analizy zachowań klienckich i rozpoznania w klientach typów osobowości scharakteryzowanych w DISC®.
  • Wiedzę na temat swoich tendencji w zachowaniach jako przedstawiciel firmy w kontaktach z klientami.
  • Szansę na przećwiczenie metod komunikacji z osobami reprezentującymi poszczególne typy osobowości wg DISC®.
  • Zwiększenie umiejętności budowania dobrego kontaktu handlowego z klientami opartego na otwartości na potrzeby Klienta oraz dbaniu o interes firmy z pozycji Wygrany-Wygrany.
  • Wzrost poczucia mocy uczestników i osobistej satysfakcji z pracy.

Zarys programu:

  • Wprowadzenie w typologię DISC® Williama Marstona opisującą najbardziej charakteryzujące typy zachowań biznesowych.
  • Charakterystyka typów osobowości wg DISC® – cechy i zachowania specyficzne dla typów Dominującego, Wpływowego, Stabilnego i Ostrożnego.
  • Rola dostrojenia w kontaktach międzyludzkich jako umiejętność zbliżania światów dwojga ludzi – dostrojenie werbalne, niewerbalne, emocjonalne.
  • Posługiwanie się językiem korzyści elastycznie dostosowując się do typu osobowości rozmówcy.
  • Radzenie sobie z wyjściem z popularnych gier handlowych klientów, dopasowane do typu osobowości klienta.

Prowadzący szkolenie:

.