Świadomy i aktywny udział w zajęciach pozwala wzmocnić się w roli szefa, poczuć się na tym stanowisku pewniej i w sposób bardziej świadomy prowadzić pracę z podległym zespołem, dbając z jednej strony o własną stanowczość, z drugiej zaś strony o dobrą relację z pracownikami. Program zajęć oraz proponowane podczas szkolenia narzędzia opierają się na naszych doświadczeniach zdobytych w wielu firmach produkcyjnych oraz ciekawej i użytecznej wiedzy. Język i forma pracy przystosowane są do potrzeb i oczekiwań uczestników, dzięki czemu w swobodnej atmosferze intensywnie i praktycznie pracujemy nad rozwojem potencjału poszczególnych uczestników brygadzistów, mistrzów i kierowników.
Szkolenie Brygadzista szefem kierowane jest do najniższego szczebla kierowniczego wydziałów produkcyjnych oraz magazynów.

Dzięki niemu Państwa brygadziści, team leaderzy, mistrzowie:

 • Wzmocnią się w roli szefa, odnajdą balans między „kolegą a przełożonym”, aby optymalnie spełniać oczekiwania własnych przełożonych i godzić je z potrzebami podwładnych.
 • Poznają najważniejsze mechanizmy psychologiczne pojawiające się w relacji szef podwładny oraz nauczą się wykorzystywać je do budowania dobrej współpracy.
 • Nauczą się, w jaki sposób używać języka do budowania autorytetu szefowskiego.
 • Nauczą się radzić sobie z polemiką i oporem pracowników.
 • Poznają perspektywę pracy z ludźmi łączącą empatię i stanowczość jako najbardziej opłacalną filozofię kierowania zespołem.

Zarys programu:

 • Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu minimalizowaniu negatywnych projekcji oraz w oparciu o realne interesy (potrzeby), a nie stanowiska (oczekiwania).
 • Dwie największe pułapki w pracy szefa. Pułapka negatywnych projekcji oraz słuchania bez zrozumienia. Sposoby minimalizowania tych sytuacji.
 • Język w pracy szefa. Język budujący autorytet oraz błędy wywołujące opór i sprzeciw.
 • Od kolegi do przełożonego. Otwarcie roli szefowskiej. Wyznaczanie i komunikowanie własnych standardów i oczekiwań wobec ludzi.
 • Przećwiczenie indywidualnych wystąpień otwarcia roli szefowskiej. Praca z kamerą.
 • Narzędzie komunikowania trudnych decyzji. Najbardziej opłacalne sposoby uzasadniania decyzji, radzenia sobie z polemiką, oporem. Jak wychodzić z „ping ponga” do kreatywnej rozmowy.
 • Informacja zwrotna w pracy z zespołem. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnych w oparciu o „komunikaty ja”.
 • Inne trudne sytuacje szefowskie. Praca nad rzeczywistymi trudnościami uczestników.

 

Prowadzący szkolenie

Do pobrania

Brygadzista Szefem (pobierz .pdf)