Program rozwojowy poświęcony jest najważniejszym umiejętnościom szefowskim. Pozwala odnaleźć odpowiedzi na pytania o to jak być dobrym szefem, jak odnaleźć się w sytuacji awansu, jak motywować i wspierać podwładnych, jednocześnie ich nie wyręczając oraz jak budować autorytet szefa dbając o relację. Przygotowujemy uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia do skutecznego budowania relacji z zespołem i pracownikiem. Pomagamy kształtować indywidualny warsztat menadżerski w oparciu o uważność wobec ludzi i stanowczość wobec zadań.

Ten sprawdzony i najczęściej rekomendowany program powstał w trakcie pracy z wieloma debiutującymi i doświadczonymi menadżerami rodzimych firm i korporacji. Dzięki ich gotowości do dzielenia się doświadczeniem i wspólnego eksperymentowania podczas warsztatów, stworzyliśmy kompleksowy produkt szkoleniowy pozwalający skutecznie wzmocnić menadżerów w efektywnym pełnieniu roli szefowskiej.

Cykl składa się z czterech dwudniowych warsztatów, przeplatanych czterema indywidualnymi sesjami coachingowymi i zadaniami wdrożeniowymi oraz jednodniowego warsztatu dyplomowego.

Ten kompleksowy program rozwojowy skierowany jest zarówno dla debiutujących menadżerów, jak i doświadczonych kierowników niższego i średniego szczebla.

Debiut szefa – kompleksowy trening umiejętności menadżerskich to:

Ponad 70 godzin zajęć warsztatowych w małych grupach.

Wielokrotnie sprawdzony i rekomendowany program szkoleniowy oraz doświadczona kadra trenerska.

Indywidualne sesje coachingowe dla każdego uczestnika szkolenia.

Warsztat dyplomowy i szansa sprawdzenia własnych umiejętności.

Zadania wdrożeniowe, inspirująca teoria i bogata praktyka trenerów i uczestników.

Stopniowe nabywanie wiedzy i trening praktycznych umiejętności.

Czas na refleksję, wymianę doświadczeń i budowanie indywidualnego podejścia do szefowania.

Co zyskasz?

Jeśli zaczynasz karierę menedżerską zyskasz solidne przygotowanie się do pełnienia roli szefowskiej, zapewnisz sobie dobry, mocny początek w roli szefa.

Jeśli jesteś już szefem wzmocnisz się w świadomej roli menadżerskiej, będziesz mógł przepracować najbardziej krytyczne dla siebie obszary i osadzić się w konkretnych umiejętnościach.

 • Zdobędziesz najważniejsze umiejętności związane z obowiązkami menadżera.
 • Zminimalizujesz niebezpieczne pułapki związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.
 • Odbędziesz cztery indywidualne sesje coachingowe.
 • Podniesiesz świadomość własnych zasobów i obszarów do rozwoju.

Szkolenie prowadzą

Zarys programu i etapy realizacji

Etap I – Rozmowy z uczestnikami

Ustalenie oczekiwań od programu i podjęcie decyzji o kwalifikacji

Etap II – Działania szkoleniowe

1. Szkolenie Otwarcie roli, czyli jak być dobrym szefem (2 dni warsztatowe)

 • Główne dylematy i wyzwania wpisane w rolę szefa.
 • Umiejętności pozwalające budować zaufanie w zespole i dobrą relację.
 • Psychologiczne mechanizmy i narzędzia skutecznej komunikacji.
 • Komunikowanie oczekiwań szefowskich i ustalanie reguł współpracy.
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Pierwsza indywidualna sesja coachingowa

2. Szkolenie Codzienna praca każdego szefa, czyli jak kształtować samodzielność w zespole

(2 dni warsztatowe)

 • Sposoby komunikowania decyzji i delegowania zadań.
 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – umiejętna praca z ludźmi i z zadaniami.
 • Sposoby radzenia sobie z polemiką, zwiększające szansę na samodzielność.
 • Konstruktywne egzekwowanie oczekiwań oraz pożądanych standardów pracy.
 • Identyfikowanie prawdziwych przyczyny trudności i wdrażanie konstruktywnych rozwiązań.
 • Sposoby reakcji w sytuacji powtarzających się błędów i braku chęci do zmiany.

Druga indywidualna sesja coachingowa

3. Szkolenie Najważniejsze zadanie szefa, czyli jak dbać o prawdziwą motywację

(2 dni warsztatowe)

 • Mechanizmy kształtujące motywację wewnętrzną.
 • Umiejętności prowadzenia rozmów nagradzających.
 • Pula pozafinansowych narzędzi motywacyjnych.
 • Umiejętności asertywnego odmawiania wobec roszczeń i nacisków podwładnych.
 • Narzędzia służące odbudowywaniu motywacji pracowników, którzy zbyt dużo marudzą i narzekają.

Trzecia indywidualna sesja coachingowa

4. Szkolenie Szef wobec sporu, czyli jak być asertywnym i negocjować w duchu współpracy

(2 dni warsztatowe)

 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę z przełożonymi i współpracownikami.
 • Podstawy asertywności szefowskiej – odmowa i reakcja na krytykę.
 • Reguły prowadzenia mediacji zachęcające podwładnych do samodzielnego rozwiązywania sporów.
 • Pozytywne strony sytuacji konfliktowej oraz sposoby jej rozwiązywania w duchu współpracy.
 • Model rozwiązywania problemów oparty o narzędzia coachingowe.

Czwarta indywidualna sesja coachingowa

5. Warsztat dyplomowy, czyli podsumowanie wspólnej pracy (1 dzień warsztatowy)

 • Sesja egzaminacyjna i podsumowanie programu rozwojowego z uczestnikami.
 • Indywidualne kontrakty rozwojowe uczestników.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.

Do pobrania

Debiut Szefa (pobierz .pdf)