Dzięki szkoleniu dowiesz się jak wzmacniać motywację wewnętrzną pracowników oraz poznasz sposoby mobilizacji ich sił w przypadku spadku motywacji. Nauczysz się realnego wspierania opartego o indywidualne zaangażowanie.

Co zyskasz?

 • Poznasz najważniejsze mechanizmy psychologiczne w relacji szef-podwładny.
 • Nauczysz się wspierać motywację wewnętrzną pracowników, aby unikać przejmowania kontroli i wyręczania.
 • Poznasz sposoby używania konstruktywnych komunikatów zamiast niekonstruktywnych ocen, interpretacji oraz pouczeń.
 • Dowiesz się jak egzekwować polecenia, oszczędzając swój czas i unikając zbędnych dyskusji.
 • Dowiesz się jak skutecznie nagradzać oraz wyciągać konsekwencje.
 • Przećwiczysz sprawdzone algorytmy działania w trudnych sytuacjach szefowskich.
 • Nauczysz się odróżniać oczekiwania zgłaszane przez pracowników od ich potrzeb.

Ramowy program szkolenia

 • Wykład i dyskusja o możliwości motywacji z mocy szefa w realiach polskich.
 • Tworzenie własnej wizji dobrego zespołu. Wyznaczanie realnych ram pracy zespołu. Jak umiejętnie motywować zespół – przećwiczenie szerokiej puli możliwych zachowań.
 • Filozofia szukania okazji do nagradzania – trening prowadzenia rozmów nagradzających.
 • Trening egzekwowania zadań – jak umiejętnie dyscyplinować i wprowadzać sankcje?
 • Jak radzić sobie z marudzeniem zespołu?
 • Ćwiczenie się w udzielaniu informacji zwrotnych i szansa na otrzymanie dla siebie ważnych informacji zwrotnych.
 • Analiza indywidualnych sytuacji uczestników szkolenia i wypracowanie indywidualnych rozwiązań wobec zgłaszanych trudności

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Motywacja i motywowanie (pobierz .pdf)