„Oceny pracownicze – jak skutecznie wdrożyć system ocen” to szkolenie, które zwiększa świadomość i wiedzę uczestników na temat potencjalnych korzyści, trudności i wymogów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu oceny pracowniczej.

W ramach szkolenia uczestnicy wyposażeni zostaną w zestaw wytycznych odnośnie kroków i etapów niezbędnych do wdrożenia efektywnego systemu ocen pracowniczych. Zapoznają się z przykładowymi opisami stanowisk, arkuszami ocen oraz metodami zbierania danych o pracownikach. Wspólnie poszukają możliwości powiązania wyników ocen z innymi działaniami personalnymi, co pozwoli uczestnikom przyjrzeć się swojej firmie i oszacować, na ile w ich przypadku systemy ocen pracowniczych są dobrym pomysłem, a na ile warto szukać innych rozwiązań, dopasowanych do realiów i etapów rozwoju organizacji.

Dzięki szkoleniu „Oceny pracownicze – jak skutecznie wdrożyć system ocen”:

 • Nauczysz się, jak zaprojektować efektywny proces wdrażania systemu ocen pracowniczych.
 • Dowiesz się, jak zaangażować pracowników w tworzenie systemu ocen pracowniczych.
 • Nabędziesz wiedzę i kompetencje, jak stworzyć system ocen okresowych pozwalający osiągnąć cele ważne dla Przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników.
 • Zwiększysz świadomość na temat tego, jak powiązać wyniki ocen pracowniczych z innymi działaniami personalnymi, w tym szczególnie z motywacją finansową i pozafinansową, awansami oraz ścieżkami karier.

Zarys programu:

 • Czym jest ocena pracowników i system ocen okresowych. Sposoby i formy oceny pracowników, źródła informacji o pracowniku – ocena 180 stopni a ocena 360 stopni.
 • Cele oceniania – co organizacja, pracownik i przełożony może zyskać dzięki systemowi ocen pracowników. Korzyści, trudności oraz wyzwania wynikające z prowadzenia ocen pracowniczych.
 • Opozycja wobec oceniania pracowników: expose Zarządu i HR będące pierwszym krokiem w budowaniu zaangażowania pracowników. Partycypacja pracowników i zespoły projektowe jako klucz do efektywnego wdrożenia systemu ocen.
 • Kontraktowanie celów i pożądanych zachowań w zespołach projektowych.
 • Wybór kryteriów poddawanych ocenie: KPI a ocena pracownicza. Kryteria „miękkie”, w tym kryteria kompetencyjne a ocena pracownicza.
 • Analiza przykładowych opisów stanowisk pracy stanowiących podstawę pod oceny pracownicze.
 • Analiza wybranych arkuszy ocen okresowych, pozwalających na ocenę efektywności i potencjału pracowników.
 • Powiązanie wyników ocen z innymi działaniami personalnymi: motywacja finansowa i pozafinansowa, awanse i ścieżki karier.

 

Prowadzący szkolenie

Do pobrania

Pobierz folder szkolenia: