Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z ideą i narzędziami Lean Manufacturing, która jest metodologią pozwalającą podnieść efektywność przedsiębiorstwa wykorzystując potencjał pracowników zaangażowanych w procesy. Zaletą filozofii lean jest wykorzystanie prostych narzędzi i ukierunkowanie działań na wybrane problemy/elementy procesu. Proste cele SMART, konieczność współpracy wszystkich zaangażowanych współpracowników którzy są właścicielami procesu, daje gwarancję skuteczności działań, jak i sprawia że pracownik czuje się doceniony, poprawiając jednocześnie komfort swojej pracy.

Z praktyki wdrożeń lean w polskich organizacjach wynika, że kluczową rolę w rozumieniu wprowadzanej zmiany oraz w jej utrwalaniu odgrywają menadżerowie niższego i średniego szczebla. To od ich postawy, zaangażowania, wiedzy i umiejętności zależy skuteczność wdrażania zmiany w działach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Na szkoleniu poznasz metody komunikowania i wprowadzania zmiany, poznasz narzędzia służące do skutecznego egzekwowania nowych ustaleń oraz sposoby na radzenia sobie z oporem pracowników i poszukiwanie prawdziwych przyczyn ich niechęci do zmiany.
Szkolenie kierowane jest mistrzów, brygadzistów i kierowników.

Korzyści z udziału w programie:

 • Nauczysz się rozpoznawać oraz eliminować straty z procesu produkcyjnego.
 • Poznasz metody analizowania i rozwiązywania problemów oraz minimalizowania strat w procesie produkcyjnym.
 • Poznasz najważniejsze mechanizmy psychologiczne pojawiające się w relacji szef – podwładny oraz nauczysz się wykorzystywać je skutecznego wprowadzania zmiany.
 • Nauczysz się radzić sobie z polemiką i oporem pracowników.

Zarys programu:

Spotkanie pierwsze:
 • Podstawy Lean Manufacturing. Czym jest i jakie były zamysły twórców. Jaka jest rola klienta w procesie oraz analiza 7 typów strat – jak je dostrzegać i eliminować.
 • Proces – jak zanalizować swój proces i wykryć straty, Budowa oraz wykorzystanie mapy logicznej i fizycznej.
 • VSM – mapowanie strumienia wartości. Czym jest VSM, jaka jest metodologia zbierania danych oraz omówienie zależności pomiędzy procesami w procesie produkcyjnym. Ćwiczenie – budowa mapy VSM.
 • Metody analizy problemów.Czym jest problem wg. Lean Manufacturing i jak należy go definiować. Jaki jest wpływ problemu na mój proces i całą firmę oraz jakich narzędzi użyć do jego rozwiązania.
 • Usprawnianie procesów – metody poprawiania stanowisk pracy.Standaryzacja jako podstawa dobre jakości i szybkiej, efektywnej pracy. 5S – filozofia pracy standardowej i wzorowego stanowiska pracy. Kaizen – metodologia tworzenia projektów usprawniających.
Spotkanie drugie:
 • Dwie największe pułapki w pracy szefa. Pułapka negatywnych projekcji oraz słuchania bez zrozumienia. Sposoby minimalizowania tych sytuacji.
 • Język w pracy szefa. Język budujący autorytet oraz błędy wywołujące opór i sprzeciw.
 • Narzędzie komunikowania trudnych decyzji. Najbardziej opłacalne sposoby uzasadniania decyzji, radzenia sobie z polemiką, oporem. Jak wychodzić z „ping ponga” do kreatywnej rozmowy.
 • Informacja zwrotna w pracy z zespołem. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnych w oparciu o „komunikaty ja”.

 

Prowadzący szkolenie

Do pobrania

Podstawy wdrożenia lean manufacturing (pobierz .pdf)