Codzienna praca team leaderów w działach i firmach sektora SSC/BPO wymaga ciągłego dbania o jakość, efektywność, elastyczne wprowadzanie zmian i reagowania na nieprzewidziane trudności.
Jesteśmy przekonani, że tylko skutecznie zorganizowany, samodzielny i skuteczny zespół pozwala osiągnąć zarówno cele firmy, jak i działu, zespołu czy poszczególnych szefów. Jednocześnie „codzienność” SSC to szybkie tempo, nowe wyzwania, a do tego wysoka rotacja. Brak czasu na świadome zarządzanie, budowanie relacji z zespołem, dbanie o wysoką motywację czy rozwiązywanie trudności interpersonalnych.

Skuteczny Team Leader – trening efektywności leaderskiej, to dopasowany do realiów branży SSC/BPO program szkoleniowy wzmacniający leaderów i team leaderów w efektywnej i skutecznej pracy z zespołami. Aktywny udział w zajęciach oraz poznawane i intensywnie trenowane narzędzia szefowskie pozwolą uczestnikom rozwinąć własną stanowczość przy zachowaniu dobrych relacji z zespołem. Po szkoleniu praca teamleaderska będzie łatwiejsza, a zdobyta wiedza pomoże kształtować pożądane postawy sprzyjające zaangażowaniu i odpowiedzialności u Twoich podwładnych.

Korzyści z udziału w programie:

 • Dowiesz się, jak budować zaufanie i skutecznie komunikować się z zespołem.
 • Wzmocnisz się w roli team leadera, odnajdziesz balans między „kolegą a przełożonym”, aby optymalnie spełniać oczekiwania własnych przełożonych i godzić je z potrzebami Twoich podwładnych.
 • Poznasz najważniejsze mechanizmy psychologiczne pojawiające się w relacji leader – podwładny oraz nauczysz się wykorzystywać je do budowania dobrej współpracy.
 • Nauczysz się, w jaki sposób używać języka i komunikacji do budowania autorytetu szefowskiego.
 • Dowiesz się, jak skutecznie ustalać i uzgadniać z zespołem reguły współpracy, aby zwiększać efektywność ich realizacji.
 • Nauczysz się radzić sobie z polemiką i oporem pracowników oraz wzmacniać ich poziom zaangażowania i motywacji w zadania.
 • Poznasz perspektywę pracy z ludźmi łączącą empatię i stanowczość, co pozwoli tobie budować autorytet dbając o relację.

Zarys programu:

 • Kluczowe psychologiczne mechanizmy budujące zaufanie i dobrą komunikację leadera z zespołem.
 • Świadome posługiwanie się językiem w celu budowania autorytetu, wywierania wpływu i docierania do ważnych motywów pracowników.
 • Skuteczne sposoby osadzenia się w roli Leadera w sytuacji awansu z zespołu.
 • Wyznaczanie i uzgadnianie z zespołem reguł i zasad współpracy.
 • Umiejętne zawieranie wzajemnego kontraktu chroniącego ważne interesy Leadra organizacji i zespołu.
 • Motywujący sposób przekazywania zadań oraz trudnych decyzji.
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie z polemiką, oporem, słabszą motywacją do wykonania zadania.
 • Efektywne udzielanie feedbacku.
 • Trudne sytuacje w pracy Team Leadera – praca na realnych sytuacjach uczestników.

 

Prowadzący szkolenie

Do pobrania

Skuteczny Team Leader SSC (pobierz .pdf)