Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego.
Doskonalenie umiejętności trenerskich etap I i II

 

Szkolenie jest kompendium wiedzy i szansą na rozwój umiejętności trenerskich w zakresie coachingu narzędziowego. Podczas pierwszego i drugiego etapu szkolenia kładziemy nacisk na poznanie i przetrenowanie coachingowej metodologii pracy z grupami.

Zastosowanie coachingu narzędziowego w pracy z grupami pozwala maksymalizować potencjały grupy w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań oraz daje narzędzie do pracy na jak najbardziej realnych sytuacjach uczestników zajęć, bez względu na temat prowadzonych szkoleń.

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego to szkolenie skierowane do trenerów z doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Wymaga bowiem biegłości w nawiązywaniu kontaktu z grupą, umiejętności badania potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie z oporem w grupie. Pozwala poszerzyć własny warsztat trenerski, daje szansę na wymianę myśli i doświadczeń z innymi trenerami.

 

Pierwszy etap:

Wprowadzenie do metodologii – szkolenie zapoznające uczestników z tą metodą pracy z grupami.

Drugi etap:

Doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy – szkolenie poszerzające umiejętność pracy tą metodą o proces wspólnego z grupą budowania algorytmów działania oraz pracą superwizyjną nad własnymi sytuacjami w pracy z grupą.

Co zyskasz?

 • Poznasz i przetrenujesz unikatową metodę pracy z grupami w oparciu o realną symulację i trening wybranych umiejętności.
 • Nauczysz się prowadzenia realnych symulacji szkoleniowych z wykorzystaniem nagrania i analizy zapisu video.
 • Wzmocnisz umiejętność udzielania konstruktywnych, rozwojowych informacji zwrotnych.
 • Zyskasz narzędzie pracy pozwalające na bieżąco modyfikować program szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej.
 • Nauczysz się angażować uczestników do samodzielnego poszukiwania rozwiązań dla ich trudnych sytuacji i brania większej odpowiedzialności za zmianę.
 • Dowiesz się jak wykorzystywać i budować algorytmy rozmów przydatne w różnych klasach sytuacji szkoleniowych.

Ramowy program szkolenia
„Pierwszy etap: wprowadzenie do metodologii”

 

 • Etapy prowadzenia coachingu narzędziowego w grupach.
 • Ćwiczenie umiejętności precyzyjnego formułowania celów i efektów pracy treningowej – praca indywidualna i na forum grupy.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania konstruktywnych i rozwojowych informacji zwrotnych.
 • Algorytm asertywnej odmowy, algorytm komunikowania trudnej decyzji, algorytm informacji zwrotnej. Wypracowanie puli alternatywnych algorytmów.
 • Możliwe formy indywidualnej pracy treningowej.
 • Doskonalenie się w prowadzeniu fragmentów szkoleń metodą coachingu narzędziowego pod okiem trenerów.

Ramowy program szkolenia
„Drugi etap: doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy.”

 

 • Powtórzenie i pogłębienie najważniejszych treści poruszanych na pierwszym etapie szkolenia oraz superwizyjne omówienie indywidualnych sytuacji uczestników szkolenia.
 • Rozwinięcie metodologii coachingu narzędziowego – aspekt budowania algorytmów wspólnie z grupą i przedstawienie ich kolejnych etapów.
 • Wypracowanie kilku dodatkowych algorytmów postępowania – ćwiczenia indywidualne i praca na forum grupy.
 • Praca własna uczestników zajęć – doskonalenie się w prowadzeniu fragmentów szkoleń metodą coachingu narzędziowego pod okiem trenerów. Analiza video własnego warsztatu pracy oraz informacje zwrotne od trenerów i uczestników.
 • Sposoby konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą podczas prowadzenia coachingu narzędziowego.

Specyfikacja szkolenia

2×2 dni z zadaniem wdrożeniowym pomiędzy sesjami.

Pracujemy warsztatowo w grupach 8–12 osobowych.

Cena netto uwzględnia:

 • pracę trenerską,
 • materiały dydaktyczne,
 • przerwy kawowe,
 • wyżywienie dla uczestników w postaci dwudaniowego lunchu.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Praca z grupą metodą coachingu narzędziowego (pobierz .pdf)