Niezbędnik handlowca to spójny, kompleksowy projekt rozwijania potencjału handlowego i komunikacyjnego przeznaczony dla Państwa zespołu handlowego, realizowany w formie zamkniętej w oparciu o Państwa branżę i specyfikę. Ten kompleksowy program rozwojowy zwiększy efektywność kontaktów handlowych dzięki dostarczeniu uczestnikom konkretnych narzędzi i przećwiczenie umiejętności w kontakcie z klientami na różnych etapach relacji handlowej.

Niezbędnik Handlowca to:

 • Program dedykowany handlowcom sprzedaży B2B.
 • 4 miesiące trwania programu.
 • 56 godzin intensywnych warsztatów.
 • 2 godziny indywidualnego handlowego coachingu narzędziowego.
 • 7 praktycznych algorytmów prowadzenia rozmów z klientami.
 • Sprawdzony sposób prowadzenia prezentacji handlowych.

Państwa handlowcy zyskają:

 • Wzrost samoświadomości, możliwość poprawy rozumienia własnych relacji z klientami, a przez to większą elastyczność korzystania z różnych rozwiązań i narzędzi w miejsce dotychczasowych nawyków i automatyzmów.
 • Większe subiektywne poczucie mocy handlowej i przyjemność z pracy z klientami.
 • Możliwość przećwiczenia i sprawdzenia na bieżąco proponowanych rozwiązań, aby dobrać je do swojego warsztatu handlowego.
 • Metody na wzmocnienie efektywności pracy handlowej, a przez to efektywność realizacji celów sprzedażowych, dzięki cyklicznym warsztatom i indywidualnym sesjom coachingowym.
 • Wzrost jakości obsługi Państwa klientów i poziomu ich satysfakcji ze współpracy z Państwa firmą, dzięki wypracowaniu opłacalnych strategii działania nastawionych na długotrwałą i owocną współpracę.

Zarys programu i etapy realizacji:

Etap I Badanie potrzeb na poziomie organizacji i uczestników.

Spotkanie z osobami decyzyjnymi, przełożonymi uczestników i uczestnikami szkoleń.

 • Poznajemy kulturę Państwa organizacji, cele i założenia. Ustalamy, jak należycie rozłożyć odpowiednie akcenty w szkoleniach, aby realizacja celów (miarodajnych wyników) była najbardziej adekwatna do założeń.
 • Ustalamy wspólnie precyzyjne cele, określamy szczegóły programów szkoleniowych i proponowane umiejętności.
 • Omawiamy z Państwem  sposoby wsparcia projektu szkoleniowego po stronie Państwa firmy (sposób zakomunikowania szkoleń uczestnikom, motywowania do wdrażania proponowanych rozwiązań itp.).
 • Uzgadniamy harmonogram projektu.
 • Rozmawiamy z uczestnikami szkolenia. Poznajemy ich oczekiwań. Określamy zbiór sytuacji trudnych (znany im m.in. z poprzednich firm) jako kierunek pracy szkoleniowej.
 • Budujemy u uczestników zaangażowanie, otwartość i poczucie bezpieczeństwa.

 

Etap II Działania szkoleniowe.

 

1. Szkolenie Początki w rozmowach handlowych (2 dni), gdzie uczestnicy przećwiczą między innymi:

 • Style budowania relacji handlowej.
 • Sposoby minimalizowania negatywnych projekcji w relacji z klientami.
 • Telefoniczne umawianie spotkań.
 • Otwarcie spotkania handlowego.

 

2. Po szkoleniu każdy z uczestników planuje indywidualną sesję coachingową, w trakcie której trenuje wybraną umiejętność oraz otrzymuje informacje zwrotne od trenera.

 

 

3. Szkolenie Badanie potrzeb i skuteczna prezentacja (2 dni), gdzie uczestnicy dowiedzą się:

 •  Jak przygotować mapę spotkania handlowego.
 • Czym jest logika decyzji zakupowych.
 • Efektywnie przeprowadzać analizę potrzeb klienta.
 • Umiejętnie prezentować produkt/usługę w oparciu o rozpoznane potrzeby klientów.

 

4. Po szkoleniu następuje druga indywidualna sesja coachingowa.

 

 

5. Szkolenie Trudności w kontakcie z klientem (2 dni), gdzie uczestnicy nauczą się, jak:

 • Radzić sobie z typowymi obiekcjami klientów.
 • Zadbać o własne interesy dbając o relację z klientem.
 • Finalizować transakcje handlowe.
 • Prowadzić negocjacje w duchu Wygrany-Wygrany.

 

6. Follow up (1 dzień), czyli warsztat dyplomowy, w trakcie którego odbędzie się:

 • Sesja egzaminacyjna i podsumowanie projektu z uczestnikami.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.

 

Etap  III Podsumowanie programu Niezbędnik Handlowca
 • Spotkanie z osobami decyzyjnymi.
 • Przedstawienie raportu poszkoleniowego i sugestii rozwojowych dla uczestników i firmy.

 

Prowadzący szkolenie: