Szkolenie Sprawnie i empatycznie to unikatowy na polskim rynku projekt szkoleniowy dla pracowników zajmujących się budowaniem telefonicznych relacji z klientami. Projekt dedykowany jest dla zespołów i pracowników obsługujących telefoniczny ruch przychodzący i wychodzący do Państwa klientów, z wyłączeniem procesu sprzedaży. Pomaga budować obustronnie korzystne relacje zarówno z klientami biznesowymi, jak i indywidualnymi.

 

Telefoniczna obsługa klienta to:

 • Program dedykowany pracownikom obsługującym telefoniczny ruch przychodzący i wychodzący.
 • 2 miesiące trwania programu.
 • 16 godzin intensywnych warsztatów.
 •  Zadania diagnostyczne i wdrażające dla uczestników.
 • 4 praktyczne algorytmy prowadzenia rozmów z klientami.
 • Dogłębna praca nad rozmowami handlowymi uczestników przy pomocy sprzętu rejestrującego rozmowy.

                                                      

Państwa pracownicy zyskają:

 • Wzrost poczucia przyjemności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Możliwość poznania i przećwiczenia konkretnych rozwiązań dla swoich trudnych sytuacji w relacji z klientem.
 •  Indywidualne informacje zwrotne o zasobach i obszarach do pracy, co przełoży się na wzrost ich samoświadomości i poczucia mocy.
 • Wzrost satysfakcji klientów z kontaktu z firmą poprzez sprawniejszą obsługę i przyjemniejszą relację.

 

Zarys programu i etapy realizacji:

Etap I Diagnoza – spotkanie z HR i osobami odpowiedzialnymi za zespół uczestników.
 • Ustalamy cele i podział odpowiedzialności w projekcie. Rozmawiamy o sposobach zakomunikowania i wsparcia projektu przez przełożonych uczestników.
 • Poznajemy Państwa firmę, wartości, kulturę, branżę, usługi, produkty, procedury, standardy prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • Spotykamy się z wybranymi uczestnikami szkoleń. Budujemy w ten sposób zaufanie, określamy zbiór sytuacji trudnych, angażujemy ludzi w projekt pokazując ich współodpowiedzialność.

 

Etap II Działania rozwojowe.

 

1. Pre work – na podstawie autorskich Arkuszy Obserwacji Kontaktu z Klientem lub analizy odsłuchu rozmowy udostępnionej online.

 

2. Szkolenie Miękko do ludzi, twardo do problemów – telefon jako narzędzie budowania relacji z klientami (2 dni szkoleniowe).

 • Praca na symulacjach realnych rozmów uczestników – coaching narzędziowy.
 • Pula sprawdzonych narzędzi (algorytmów) wspartych ciekawą teorią, podawaną w sposób interaktywny i angażujący.

 

3. Spotkanie raportowe po szkoleniu.

 • Spotkanie z HR i przełożonym uczestników. Podsumowanie szkolenia, informacja zwrotna dla trenerów zebrana po powrocie uczestników ze szkolenia.
 • Decyzja o kontynuowaniu projektu lub jego zakończeniu na tym etapie.

 

4. Praca z realnymi rozmowami uczestników.

 • Nagranie i wyszczególnienie przez uczestników szczególnie trudnych rozmów, nad którymi będziemy pracować podczas follow-up.
 • Odsłuch dostarczonych rozmów w zespole trenerskim – przygotowanie feedbacku.
 • Na tym etapie korzystamy z Państwa systemu lub dostarczamy sprzęt i oprogramowanie do rejestracji rozmów oraz pomagamy w jego konfiguracji wraz z Państwa IT.

 

5. Follow up – Szkolenie odsłuchowe (2 dni szkoleniowe)

 • Praca w małych grupach.
 • Odsłuchy i dogłębna analiza rozmów każdego z uczestników – feedbacku i propozycje alternatywnych rozwiązań.
 • Wyposażenie każdego z uczestników w narzędzie lub pomysł na wniesioną przez niego rozmowę. Zestaw indywidualnych informacji zwrotnych dla każdego z uczestników ( czynnik rozwojowy).

 

Etap III Podsumowanie programu Telefoniczna obsługa klienta.
 • Przygotowanie raportu na poziomie grupy.
 • Przedstawiony osobom decyzyjnym i przedstawicielom HR-u raport nie będzie zawierał opisów poszczególnych osób. Indywidualne informacje zwrotne nie wyjdą poza salę szkoleniową.

 

Prowadzący szkolenie: