Jeśli Państwa pracownicy obawiają się publicznego zaprezentowania produktu/usługi, proponujemy wzmocnienie ich w tym zakresie w trakcie szkolenia Prezentacje handlowe i wystąpienia publiczne. W trakcie tego szkolenia uczestnicy uczą się samoświadomości w sytuacji ekspozycji społecznej i świadomego wykorzystywania swojego głosu i ciała w celu większej siły oddziaływania. Poznają też skuteczną strukturę prezentacji – sposobów jej konstrukcji i efektywnej egzekucji. Po tym szkoleniu stanięcie przed gronem odbiorców nie będzie przerastającym ich wyzwaniem.

Państwa pracownic zyskają:

 • Wzrost świadomości swoich zachowań mimowolnych i automatyzmów w trakcie prezentacji oraz  informacji zwrotne o tym, jak są odbierani przez audytorium.
 • Umiejętność zwracania większej uwagi na swoją mowę ciała i świadomego wykorzystywania kontaktu wzrokowego, gestów, oddechu czy postawy ciała.
 • Możliwość przećwiczenia swojego sposobu prezentacji przed kamerą, jednocześnie testując rozwiązania podane w trakcie szkolenia.
 • Możliwość usprawnienia procesu określania celów prezentacji na wszystkich trzech poziomach perswazji, tak aby była ona bardziej przekonywująca, a jednocześnie ciekawa i atrakcyjna dla słuchaczy.
 • Wzmocnienie umiejętności przygotowywania struktury prezentacji tak, aby pozwolić odbiorcom na lepsze zapamiętywanie kluczowych tez i argumentów.

Zarys programu:

 •  Przygotowanie prezentacji – ustalenie celu na poziomie wiedzy przekonań i planu działań po prezentacji, dobór danych, które mają być przekazane podczas spotkania.
 • Struktura prezentacji – opracowanie planu prezentacji w oparciu o triady tematyczne (dawniej – teraz – przyszłość, problem – rozwiązania – zyski, itp.), „aresztowanie uwagi”, skuteczne zakończenie wystąpienia.
 • Wizualizowanie prezentacji – narzędzia techniczne pomocne przy prezentacji, psychologiczne zasady budowania pomocy wizualnych (tonalność, kierunek czytania, ilość bodźców
 • a poziom rozumienia).
 • Prowadzenie prezentacji – przełamywanie lodów, wzbudzanie zainteresowania i motywacji do słuchania, rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań uczestników, sposoby kierowania uwagi uczestników w wyznaczonym kierunku, techniki aktywizujące grupę, podsumowanie prezentacji, dobór słów.
 • Sesja pytań i odpowiedzi – sposoby udzielania odpowiedzi, również w sytuacji pytania niespodziewanego lub takiego, na które nie znamy odpowiedzi. Radzenie sobie z nieoczekiwanymi, trudnymi sytuacjami w trakcie spotkania.
 • Warsztat sytuacji trudnych i improwizacji w obliczu nieprzewidzianych sytuacji w trakcie wystąpienia.

Prowadzący szkolenie: