Idąc naprzeciw potrzebom rynku, proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia, którego głównym celem jest wzmocnienie umiejętności prowadzenia rozmów sprzedażowych z elementami up-sellingu/cross-sellingu produktów i usług do obecnych klientów oraz nauczenie się i przećwiczenie kilku przydatnych algorytmów prowadzenia rozmów telefonicznych. Efektem warsztatu, poza osadzeniem uczestników w nowej wiedzy i umiejętnościach, jest także wypracowanie standardu (skryptu) prowadzenia rozmowy sprzedażowej w duchu upselling/crossellingu.

Państwa pracownicy zyskają:

  • Większą efektywność swoich działań sprzedażowych.
  • Większą osobistą moc handlową oraz  motywacja do działania.
  • Możliwość przepracowania trudnych dla siebie sytuacji w kontaktach z klientami oraz poszukania odpowiadających im narzędzi.
  • Szansę na rozwój umiejętności budowania kontaktu i minimalizowania trudnych sytuacji w oparciu o moduły ciekawej i użytecznej wiedzy.

Zarys programu:

  •  Style budowania relacji handlowej. W stronę relacji „Wygrany-Wygrany”.
  • Zjawisko projekcji, projekcja negatywna i jej wpływ na współpracę z klientem.
  • Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej w ramach up-sellingu/cross-sellingu.
  • Pytania merytoryczne i relacyjne w badaniu potrzeb.
  • Potrzeby psychologiczne i merytoryczne klientów (typologia i język kontaktu).
  • Radzenie sobie z obiekcjami – analiza realnych sytuacji uczestników, precyzyjny i osobisty feedback o swoich atutach i rezerwach.

Jako kontynuację i wzmocnienie efektów szkolenia proponujemy indywidualną pracę trenera z uczestnikami, bezpośrednio po szkoleniu. Proponujemy, żeby podczas takiej sesji coachingowej trener za pomocą podłączonych słuchawek słuchał na żywo prowadzonych przez konsultanta rozmów, omawiał je, pomagał zrozumieć kluczowe momenty oraz inspiruje i podpowiadał inne sprawdzone patenty na dany typ rozmowy, klienta itp.

Prowadzący szkolenie: