Na szkoleniu uczestnicy poznają i przećwiczą praktyczne narzędzia i zachowania się wobec klientów zalegających z płatnościami wobec Państwa firmy. Nauczą się panować nad emocjami w rozmowie z „kłopotliwym” dłużnikiem. Po tym szkoleniu uwierzą, że jest inna, sensowna i skuteczna droga rozmów z Klientami nie wywiązującymi się z zobowiązań płatniczych aniżeli tylko formalno-prawne postępowanie. Po tym treningu telefon lub rozmowa osobista na temat zaległości nie będzie już problemem. Trening skierowany jest do pracowników firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, handlowców, a także księgowych, którzy w ramach swoich obowiązków mają do czynienia z zadaniami związanymi z kontrolą i ściąganiem należności od klientów.

Państwa pracownicy zyskają:

 • Wzrost poczucia osobistej mocy przed wykonywaniem trudnych telefonów czy rozmów osobistych z zalegającymi z płatnościami klientami.
 • Umiejętność kontroli samego siebie w sytuacjach trudnych rozmów.
 • Zrozumienie motywów działania osób zalegających z płatnościami oraz gry dłużników.
 • Praktyczne i skuteczne narzędzia reagowania na zachowania i zagrywki klienta zalegającego z płatnością.
 • Praktyczny pomysł postępowania z zadłużonym klientem bez ubiegania się wyłącznie do postępowań i procedur formalno-prawnych.
 • Narzędzia, które zwiększają szansę na zachowanie dobrych relacji przy trudnych rozmowach z klientem.
 • Pomysły na wdrożenie standardu windykacji w Państwa firmie.

Zarys programu

 •  Budowanie świadomej, asertywnej postawy względem klienta od samego początku działań windykacyjnych.
 • Najczęstsze powody zalegania z płatnościami przez klientów. Rozumienie sytuacji klienta a interesy Firmy.
 • Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zarówno kontaktu telefonicznego jak i spotkania osobistego z klientem.
 • Najczęstsze błędy popełniane w kontakcie z klientem-dłużnikiem?
 • Komunikowanie intencji i dążenie do rozwiązania w rozmowie. Budowanie modelu rozmowy z ludzką twarzą w sytuacji trudnej.
 • Rozpoznanie gier psychologicznych dłużników. Dopasowanie zachowania do danych gier.
 • Prowadzenie rozmowy bez utraty kontroli nad celem.
 • Realne, ale i skuteczne sankcje wobec dłużników, dopingujące ich do płatności.
 • Etapy postępowania windykacyjnego. Jak poprowadzić rozmowę od początku do końca.
 • Radzenie sobie ze stresem i własnymi programami blokującymi najbardziej opłacalne zachowania budujące kontakt.

Prowadzący szkolenie: