Wspieramy naszych Klientów w usprawnianiu procesów sprzedaży i obsługi klienta na poziomie organizacji. Planujemy, modelujemy i wdrażamy najlepsze standardy budowania relacji handlowych. Doradzamy przy tworzeniu i realizacji profesjonalnych procedur sprzedaży i obsługi klienta. Zwiększamy poziom satysfakcji z obsługi klienta. Pomagamy kontrolować poziom realizacji standardów sprzedaży. 

 

Tworzenie i wdrażanie standardów relacji z klientami

Jesteśmy specjalistami w wypracowywaniu i wdrażaniu najlepszych standardów budowania relacji z klientami. Wspólnie z naszymi Klientami mapujemy newralgiczne punkty wymagające stworzenia standardów. 

Dbamy, aby wypracowane rozwiązania odzwierciedlały wartości i kulturę organizacji. Optymalizujemy dotychczasowe standardy dbając, by w jak najlepszy sposób chroniły interesy firmy i klientów. Pomagamy zaplanować i przeprowadzić proces wdrożenia standardów. Uczymy ludzi, jak sensownie korzystać ze standardów.

Przykładowe obszary wdrożeń: Standardy sprzedaży, wizyty handlowej, radzenia sobie z trudnymi klientami, windykacji. Standardy obsługi klienta, zarządzania reklamacjami, przyjmowania zgłoszeń.

 

Badanie satysfakcji z poziomu obsługi klienta

Wykorzystujemy autorski model badania satysfakcji z poziomu obsługi klienta. 

Zbieramy informacje, poddajemy je analizie statystycznej, wyodrębniamy wagi poszczególnych obszarów, wskazujemy mocne punkty i obszary wymagające poprawy. Tworzymy raporty umożliwiające zaplanowanie działań utrzymujących lub podnoszący poziom obsługi klienta. 

 

Jesteśmy doradcami naszych Klientów na każdym etapie współpracy.