Szkolenia zamknięte adresowane są do firm, które pragną rozwijać umiejętności swoich pracowników i wzmacniać w nich poczucie własnej wartości w wykonywanych obowiązkach. Prowadzone pod okiem doświadczonych trenerów pozwalają w oparciu o intuicyjna teorię ćwiczyć najważniejsze praktyczne umiejętności zwiększające efektywność zawodową. Przygotowane przez nas programy szkoleniowe pomagają kształtować kompetencje menadżerskie, handlowe, związane z telefoniczną obsługą klienta czy coachingiem.

Uczestnicy poznają mechanizmy i zasady budowania relacji, ćwiczą umiejętności skutecznej komunikacji oraz zyskują sprawdzone algorytmy postępowania w trudnych sytuacjach, co wzmacnia ich zdolności interpersonalne. W trakcie szkoleń szczególną wagę przywiązujemy do pracy na realnych sytuacjach uczestników zajęć, co pozwala im od razu wykorzystywać ćwiczone umiejętności. Dbamy również o atmosferę wzajemnego zaufania, swobodę wymiany myśli i doświadczeń, a także o zapewnienie rzeczowej i użytecznej informacji zwrotnej tak od grupy jak i trenerów.

Szkolenia poprzedzone są diagnozą sytuacji firmowej oraz analizą potrzeb na poziomie uczestników zajęć. Wspólnie z klientem ustalamy cele, do których będziemy dążyć, tak, by realizowany na zajęciach program maksymalnie odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Dzięki temu możemy dostarczyć firmom, jak i uczestnikom konkretnych narzędzi i rozwiązań, które wcielone w życie podniosą efektywność ich pracy.