Czterodniowy projekt szkoleniowy skoncentrowany jest na rozwijaniu umiejętności oraz motywacji zespołu telesprzedażowego. W unikalny sposób łączy w sobie elementy warsztatu grupowego z pracą nad odsłuchami prawdziwych rozmów uczestników. Celem projektu jest podniesienie efektywności telesprzedaży produktów i usług.

Program dedykowany jest działom, które za pomocą telefonu pozyskują nowych klientów biznesowych, sprzedają usługi aktualnym kontrahentom lub zajmują się umawianiem spotkań w kanale B2B. Prowadzimy go dla organizacji, które chcą łączyć wysokie wyniki sprzedaży z dbałością o dobre i długofalowe relacje z kontrahentami.

Korzyści dla firmy

  • Podniesienie jakości i wyników telesprzedaży produktów i usług oraz wzrost efektywności prowadzonych rozmów.
  • Wyposażenie uczestników w zestaw technik i narzędzi dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej w telesprzedaży usług B2B. Realne narzędzia dostosowane do realiów polskiego biznesu.
  • Uporządkowanie struktury efektywnej rozmowy wychodzącej oraz wyposażenie uczestników
    w sprawdzone narzędzia telesprzedaży B2B, zgodne z wartościami i kulturą Państwa firmy.

Korzyści dla pracownika

  • Wzrost samoświadomości własnych atutów i obszarów do pracy.
  • Wsparcie pracowników w umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych w kontakcie z klientami, stworzenie przestrzeni do wypróbowania tych narzędzi.
  • Większa pula możliwych technik i rozwiązań.
  • Wyższa motywacja, energia i radość z pracy.
  • Lepsze rozumienie sytuacji trudnych. Większy dystans i mniejsze koszty emocjonalne.

Etapy realizacji projektu

Etap I – Diagnoza

Spotkanie z działem HR i osobami odpowiedzialnymi za zespół uczestników, podczas którego wspólnie ustalamy cele i podział odpowiedzialności w projekcie. Aby powiązać Państwa wartości i oczekiwania z naszą filozofią kontaktu i biznesu odsłuchujemy i omawiamy kilka przykładowych nagrań rozmów uczestników. Na tym etapie spotykamy się również z wybranymi uczestnikami szkoleń.

Etap II – Pre worki

Zajęcia przeznaczone dla uczestników szkolenia obejmują stworzenie arkuszy obserwacji kontaktu z klientem, odsłuch i analizę rozmowy udostępnionej online.

Etap III – Szkolenie „Najważniejsze umiejętności w telefonicznej sprzedaży B2B”

Dwudniowe szkolenie podczas którego zapoznamy uczestników z teorią budowania relacji z klientem, a także wypracujemy najbardziej korzystną strukturę kontaktu. Ponadto poprzez symulacje rozmów telefonicznych pracownicy telesprzedaży opanują wzory postępowania w trudnych sytuacjach i otrzymają informację zwrotną od trenerów.

Etap IV

Uczestnicy po powrocie ze szkolenia wyłapują trudne dla siebie rozmowy, wspierając się przy tym dostarczonym przez nas Arkuszem Samoobserwacji. Dostarczacie je Państwo do nas w postaci plików.

Etap V

Odsłuchanie i analiza nagrań rzeczywistych rozmów z klientami przez zespół trenerski.

Etap VI – Szkolenie odsłuchowe „Follow Up”

Szkolenie będące rozwinięciem i uzupełnieniem dwudniowego warsztatu, pozwala na wzmocnienie jego efektów poprzez odświeżenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć w małych zespołach następuje odsłuch rzeczywistych rozmów z klientami nagranych po odbyciu warsztatów.

Dwudniowe szkolenie skupia się na udzieleniu informacji zwrotnej na temat wskazanej przez uczestnika trudnej rozmowy, a także w ramach szerszej perspektywy po odsłuchaniu przed szkoleniem większej liczby rozmów danej osoby. Feedback ma bardzo indywidualny charakter, przez co pozwala na precyzyjne wskazanie kwestii wymagających poprawy i powtarzających się tendencji oraz wypracowanie narzędzi pozwalających na rozwój umiejętności.

Etap VII

przedstawienie raportu końcowego na poziomie grupy

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Skuteczna telesprzedaż usług B2B – zamknięte (pobierz .pdf)