Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności osobistych mają szerokie spektrum zastosowań i przeznaczone są dla pracowników różnych działów firm z każdej branży.

  • Pozwalają na lepsze zrozumienie ludzkich zachowań, budowanie przyjaznych relacji ze współpracownikami, opartych na wzajemnym szacunku i otwartości.
  • Dzięki szkoleniom zespoły pracownicze mogą efektywnie dążyć do wyznaczonych celów, minimalizować ryzyko występowania sytuacji konfliktowych lub skutecznie je rozwiązywać, kiedy już się pojawią.
  • Uczymy postawy asertywnej, wyrażania własnych potrzeb i myśli z uwzględnieniem interesów i odczuć drugiej osoby, a także najbardziej opłacalnego sposobu zadawania pytań i słuchania.
  • Uczestnicy szkoleń rozwijają swoje umiejętności prowadzenia dialogu, negocjacji, mają większą świadomość swoich mocnych stron i zyskują pewność siebie.

Dla osób, których praca wiąże się z obowiązkiem częstego przedstawiania prezentacji przygotowaliśmy z kolei szkolenie, na którym mogą doskonalić swoje kompetencje prelegenta. Dzięki nim lepiej będą radzić sobie ze stresem, nauczą się zwracać uwagę na swoją mowę ciała i wykorzystywać kontakt wzrokowy jak również przygotowywać strukturę prezentacji, aby podkreślić jej kluczowe tezy i argumenty.