Szkolenie uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji, udzielania i poszukiwania informacji zwrotnych, umiejętnego słuchania. To sposób na uwolnienie energii i potencjału pracowników oraz ukierunkowanie zespołów na realizację celów stawianych przez firmę. Celem projektu jest doskonalenie pracy grupowej i poprawa atmosfery w pracy dzięki kształtowaniu postaw asertywnych i konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Szkolenie skierowane jest do zespołów pracowniczych firm z każdej branży.

Korzyści dla firmy

 • Poprawa współpracy w zespołach pracowniczych szczególnie przy realizacji zadań i projektów między różnymi działami.
 • Wzrost motywacji i efektywności pracy.
 • Spadek liczby destruktywnych napięć, konfliktów.
 • Bardziej konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwijanie wybranych kompetencji komunikacyjnych pomocnych szczególnie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
 • Poznanie mechanizmów psychologicznych wpływających na budowanie atmosfery zaufania i dobrych relacji w zespole.
 • Wzmocnienie umiejętności stosowania narzędzi ułatwiających dobór sposobu przekazu komunikatu do sytuacji.
 • Łatwiejsze i bardziej świadome kształtowanie relacji ze współpracownikami.
 • Większa śmiałość i otwartość na inne osoby.
 • Przećwiczenie najważniejszych narzędzi komunikacji: aktywne słuchanie, parafraza, informacja zwrotna, ujawnianie intencji, nazywanie i docieranie do poziomu interesów.
 • Poznanie pułapek i barier komunikacyjnych utrudniających dialog i współpracę oraz sposobów ich unikania.

Ramowy program szkolenia

 • Postawy sprzyjające i utrudniające skuteczną komunikację – określenie obszaru indywidualnej odpowiedzialności.
 • Dwie największe pułapki komunikacyjne: projekcja oraz słuchanie bez zrozumienia i sposoby ich minimalizowania.
 • Świat subiektywny i świat języka – indywidualne różnice znaczeń, przeżyć, doświadczeń i ich wpływ na skuteczną komunikację.
 • Najważniejsze narzędzia komunikacji: parafraza, komunikaty „ja”, informacja zwrotna, ujawnianie intencji, nazywanie i docieranie do interesów partnera.
 • Sposoby wyrażania własnej opinii, wykorzystanie informacji zwrotnej w budowaniu otwartości i odwagi w relacji.
 • Wyrażanie i komunikowanie emocji – umiejętne posługiwanie się odzwierciedleniem.
 • Podstawy asertywności jako sposób obrony przed presją i manipulacją ze strony innych ludzi.
 • Skuteczny zespół – zachowania usprawniające i utrudniające efektywną pracę zespołową.
 • Autoanaliza własnego funkcjonowania w zespole na podstawie doświadczenia grupowego i teorii ról grupowych.
 • Radzenie sobie z odmową i niechęcią współpracy. Zachęcanie ludzi do współpracy i współodpowiedzialności – umiejętne dogadywanie się w sytuacji sporu czy różnicy zdań.
 • Analiza trudnych sytuacji występujących w grupie – doskonalenie umiejętności i poszukiwanie nowych, alternatywnych sposobów działania.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Komunikacja i współpraca w zespole – zamknięte (pobierz .pdf)