„Doceń konflikt i zbuduj porozumienie”
 Warsztat skutecznej komunikacji interpersonalnej

Warsztat mediacji uczy skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, nastawienia na współpracę i pozwala odnajdywać drogi porozumienia tam, gdzie argumenty, polemika i prośby nie działają. Program pozwala odkryć najważniejsze mechanizmy (świadome i nieświadome) ułatwiające budowanie współpracy i porozumienia oraz wyszukiwanie rozwiązań na poziomie interesów, a nie na poziomie stanowisk. Podczas zajęć przekonujemy, że umiejętne postępowanie w czasie konfliktu może przynieść firmie znacznie większe korzyści bądź mniejsze straty niż jego nadmierne unikanie.

Szkolenie skierowane jest do zespołów pracowniczych firm z każdej branży, na każdym szczeblu zawodowym.

Korzyści dla firmy

 • Integracja zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.
 • Zdiagnozowanie konfliktowej sytuacji panującej w firmie na podstawie wymiany doświadczeń i opinii i wspólne wypracowanie możliwych rozwiązań.
 • Zwiększenie zaangażowania w sytuację panującą w firmie osiągnięte poprzez wspólne rozpracowanie trudnej sprawy.

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych.
 • Poznanie sposobów wyjścia do negocjacji i wspólnego poszukiwania rozwiązań w sytuacji prośby lub odmowy.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania poziomu „stanowisk” od poziomu „interesów”, co ułatwi nazywanie wprost ważnych dla siebie spraw.
 • Poznanie zasad skutecznych negocjacji nastawionych na współpracę oraz dobrych praktyk ich stosowania w pracy i życiu codziennym.
 • Przećwiczenie najważniejszych umiejętności prowadzenia dialogu: ujawnianie intencji, zadawanie pytań, asertywne techniki obrony przed presją i manipulacją.
 • Opanowanie sposobu delikatnego docierania do interesów innych ludzi, co usprawni budowanie porozumienia i dialogu, a w sytuacji konfliktu ułatwi mediacje i szukanie rozwiązań.

Ramowy program warsztatu

 • Najważniejsze mechanizmy komunikacyjne budujące kontakt i porozumienie: mechanizm projekcji, ujawnianie intencji, zadawanie trudnych pytań, parafraza i odzwierciedlenie.
 • Stanowiska, kontekst, interesy jako różne poziomy rozumienia motywów działania. Docieranie z poziomu stanowiska do poziomu interesów. Budowanie dialogu w oparciu o poziom rzeczywistych potrzeb i motywów.
 • Zasady negocjacji oparte na współpracy. Sposoby budowania kontaktu nastawionego na współpracę, co robić a czego unikać.
 • Konstruktywny dialog – sposoby przechodzenia od prośby lub odmowy do negocjacji. Mechanizmy, postawy, zachowania ułatwiające i utrudniające prowadzenie negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Użyteczne algorytmy działania. Pięć kroków dla skutecznego rozwiązywania problemów w oparciu o realne potrzeby obu stron. Algorytm prośby i odmowy z wyjściem do współpracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
 • Podstawowe mechanizmy przeciwdziałania presji i manipulacji. Elementy Analizy Transakcyjnej jako wytyczne do radzenia sobie z presją i manipulacją innych osób.
 • Poszukiwanie rozwiązań w oparciu o model „wygrany-wygrany”. Umiejętne ustępowanie, dawanie satysfakcji przy jednoczesnym dbaniu o własne interesy.
 • Style reakcji na konflikt, analiza indywidualnych preferencji i uwarunkowań.
 • Mediacja, czyli sposób na pomoc innym w trudnych sytuacjach. Zasady skutecznego mediowania i prowadzenia spotkań mediacyjnych.
 • Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych sposobu działania opartych o współpracę.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Konflikt i porozumienie – zamknięte (pobierz .pdf)