Projekt umożliwia kształtowanie zachowań asertywnych wśród pracowników, co usprawnia porozumiewanie się zarówno w firmie, jak z klientami. Uczestnicy mogą lepiej zrozumieć własne mocne strony i rezerwy oraz opanować nowe sposoby budowania relacji, z uwzględnieniem potrzeb obu stron. Celem warsztatów jest poprawa komunikacji w grupie, lepsza współpraca pomiędzy jej członkami, a także wzmocnienie w pracownikach poczucia własnej wartości.

Warsztaty skierowane są do zespołów pracowniczych firm z każdej branży.

Korzyści dla firmy

 • Integracja zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia asertywne pomagające budować dobrą współpracę i porozumienie ze współpracownikami.
 • Wzrost poczucia mocy i pewności siebie pracowników w sytuacjach trudnych, np. przy obsłudze roszczeniowych klientów.
 • Wzrost satysfakcji z bycia członkiem grupy, organizacji.

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście zachowań asertywnych.
 • Przećwiczenie wybranych umiejętności asertywnych w odniesieniu do zidentyfikowanych sytuacji uczestników w duchu „wygrany-wygrany”.
 • Większa świadomość swoich mocnych stron i rezerw w asertywnym budowaniu relacji z innymi ludźmi.
 • Przećwiczenie najważniejszych umiejętności asertywnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb.
 • Większe poczucie pewności siebie oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach, które obecnie osłabiają i demotywują.
 • Będą bardziej świadoma obrona swoich ważnych wartości bez naruszania wartości innych ludzi.
 • Poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z presją ze strony innych, zbudowanie arsenału narzędzi przydatnych w trudnych sytuacjach.

Ramowy programu warsztatu

 • Czym jest asertywność? Wiedza, umiejętności i postawy sprzyjające byciu asertywnym. Konsekwencje różnych postaw życiowych, wybór własnej drogi kontaktu ze sobą i światem.
 • Analiza własnych mocnych stron i trudności w obszarze asertywności. Stworzenie indywidualnych map asertywności, jako drogowskazu do dalszej pracy.
 • Budowanie dobrego kontaktu z drugim człowiekiem. Najważniejsze mechanizmy komunikacji interpersonalnej: ujawnianie intencji, nazywanie emocji, pytania, odzwierciedlenie.
 • Kluczowe umiejętności asertywne:
  • obrona własnych granic: umiejętne odmawianie, asertywne stawianie granicy, obrona przed presją i manipulacją z poszukiwaniem alternatywy dla lepszego i bardziej satysfakcjonującego kontaktu,
  • asertywne wyrażanie siebie: wyrażanie własnych emocji, konstruowanie komunikatów „ja” wyrażanie sprzecznych opinii, prośby o ważne rzeczy,
  • radzenie sobie z krytyką, konstruktywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki.
 • Asertywne wyrażanie złości i gniewu. Konstruktywne wykorzystanie energii własnych negatywnych emocji.
 • Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych
  i uczenie się nowych metod asertywnego zachowania.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Warsztat asertywności – zamknięte (pobierz .pdf)