Program dotyczy kluczowych obszarów kompetencji prelegenta, od radzenia sobie ze stresem, poprzez budowanie kontaktu z audytorium i techniczne aspekty tworzenia prezentacji, po reagowanie w sytuacjach trudnych. Dzięki temu kompleksowo wzmacnia osobisty warsztat prelegenta i podnosi skuteczność prowadzonych prezentacji.

Szkolenie odpowiada na potrzeby zespołów, które w ramach pracy zawodowej prowadzą prezentacje i wystąpienia publiczne na forum Państwa firmy oraz na zewnątrz.

Korzyści dla firmy

 • Poprawa jakości wystąpień pracowników.
 • Integracja zespołu i lepsza współpraca i komunikacja w grupie między pracownikami

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości swoich zachowań mimowolnych i automatyzmów w trakcie prezentacji. Uczestnicy nauczą się zwracać uwagę na swoją mowę ciała i wykorzystywać kontakt wzrokowy, gesty, oddech, ruch, postawę ciała – tak aby zwiększyć siłę oddziaływania.
 • Nabycie umiejętności określania celów prezentacji na wszystkich trzech poziomach perswazji, tak aby była ona bardziej przekonywująca.
 • Umiejętność przygotowania prezentacji tak, aby pozwolić odbiorcom na lepsze zapamiętywanie kluczowych tez i argumentów, a jednocześnie, aby była ona ciekawa i atrakcyjna dla słuchaczy.
 • Lepsze radzenie sobie z prowadzeniem dyskusji i odpowiadania na trudne pytania.

Ramowy program szkolenia

 • Przygotowanie siebie: podstawowe ćwiczenia z zakresu emisji głosu i poprawnej dykcji. Techniki regulacji poziomu energetycznego i radzenia sobie ze stresem.
 • Przygotowanie prezentacji: cel, dobór danych, planowanie prezentacji i budowanie jej struktury prezentacji. Opracowanie planu prezentacji w oparciu o triady tematyczne, „aresztowanie uwagi”. Przygotowanie się do dyskusji – jakich pytań możesz się spodziewać?
 • Wizualizowanie prezentacji: narzędzia techniczne pomocne przy prezentacji. Psychologiczne zasady budowania pomocy wizualnych. Program Prezi.
 • Prowadzenie prezentacji: Otwarcie. Rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań uczestników. Sposoby uatrakcyjniania prezentacji. Sposoby kierowania uwagi uczestników w wyznaczonym kierunku. Techniki aktywizujące grupę. Zamknięcie – podsumowanie prezentacji, dobór słów – jakich używać, a jakich unikać?
 • Perswazja narracyjna.
 • Sesja pytań i odpowiedzi, prowadzenie dyskusji.
 • Warsztat sytuacji trudnych – warsztat improwizacji.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Profesjonalne prezentacje biznesowe – zamknięte (pobierz .pdf)